­

Begin 2016 lanceerde de Stichting Rehabilitatie ’92 een heel nieuwe vorm van werken met cliënten.

De Individuele Rehabilitatie Benadering wordt met ‘IRB in Beeld’ beeldend, overzichtelijk en aantrekkelijk vorm gegeven. ‘IRB in Beeld’ is vooral gericht op gebruik door cliënten zelf. De cliënt bouwt in de fase van ‘verkennen en kiezen’ met een zestal blokken zijn eigen rehabilitatie/participatiedoel; daarna inventariseert hij knelpunten (rechthoekige gekleurde blokken) en ondersteunende factoren (T-vormige gekleurde blokken) bij het ‘verkrijgen’ van zijn doel. Hij bedenkt op welke wijze hij knelpunten kan omzetten in ondersteunende factoren: vaardigheden en hulpbronnen. Voor de fase van ‘behouden’ gelden dezelfde stappen als voor ‘verkrijgen’.

De IRB in beeld is ontwikkeld door Jos Dröes en Mehmet Yucel. Zij hebben hierbij gebruik gemaakt van de beeldende taal van de Yucelmethode (zie:  http://www.yucelmethode.nl).

Het voordeel van ‘IRB in Beeld’ is dat de cliënt zijn eigen rehabilitatieproces vormgeeft door het bouwen van opstellingen met blokken. Vanwege het beeldende karakter van de methode gaat hij meer samenhang zien tussen doel, knelpunten en ondersteunende factoren.

De ondersteuner kan de uitgebreide IRB modules gebruiken om het bouwen van een opstelling en het aanpakken van knelpunten te ondersteunen door het stellen van vragen.  In de komende maanden wordt een pilot gedraaid en begin 2016 zullen er trainingen worden gegeven voor IRB-experts, andere IRB geschoolden en een training waarin ‘IRB in Beeld’ wordt gegeven als introductie op rehabilitatie.

Wanneer u van de ontwikkelingen rond dit nieuwe product op de hoogte gehouden wilt worden, laat het ons dan weten door contact op te nemen.

Maatwerk bij participeren

 

­