­

Stichting Rehabilitatie ’92 (R92), sinds eind 2017 gevestigd in Woerden, is een landelijk opererend bij- en nascholingsinstituut dat zich bezig houdt met het verzorgen van trainingen en consultatie op het gebied van Rehabilitatie. De stichting, ontstaan in Rotterdam in 1992, functioneert sinds 1994 als volledig zelfstandige stichting.

Rehabilitatie ’92 hanteert als methodiek de Individuele Rehabilitatie Benadering (IRB), ontwikkeld door het Center for Psychiatric Rehabilitation van de universiteit van Boston (VS).
Met het Center zijn afspraken gemaakt over de copyrights van de materialen, het recht van vertaling en het gebruik van de methodiek in het Nederlands taalgebied.

Middels het aanbieden van een uitgebreid scholingsprogramma, voornamelijk gericht op hulpverleners, introduceert  Rehabilitatie ’92 de IRB, vertaald naar de Nederlandse praktijk, en ondersteunt ze de implementatie ervan in de Nederlandse instellingen op het gebied van Zorg en Welzijn. Hierbij wordt veel nadruk gelegd op het herstelondersteunende karakter van de IRB. Naast het verzorgen van trainingen houdt Rehabilitatie ’92 zich actief bezig met de organisatie van landelijke rehabilitatiedagen, deelname aan congressen, publicatie van artikelen en samenwerking met aanverwante sectoren.

De IRB is opgenomen in de databank Effectieve sociale interventies van Movisie en in de databank Langdurige GGz van het Trimbos-instituut, op het hoogste niveau van erkenning. Een uitgebreide beschrijving van de effectiviteit van de IRB vindt u hier: Methodebeschrijving Individuele Rehabilitatiebenadering

Bij uitgeverij Coutinho te Bussum is in april 2016 de derde druk van het Handboek Rehabilitatie voor zorg en welzijn verschenen (Lies Korevaar & Jos Dröes, red.).

De Hanzehogeschool Groningen verzorgt in samenwerking met St. Rehabilitatie ’92 een IRB Experttraining.

Stichting Rehabilitatie ’92 is aangesloten bij het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Door deze registratie zijn onze trainingen, studiedagen, workshops, masterclasses en symposia vrijgesteld van BTW.

Maatwerk bij participeren

 

­