­

De Individuele Rehabilitatie Benadering IRB) als methodiek of benadering ondersteunt professionals binnen de sectoren zorg en welzijn en de daaraan verbonden dienstverlening. Mensen met participatieproblemen realiseren meer zelf gestelde doelen met behulp van professionals die de IRB toepassen.

De IRB is een evidence based interventie.

Visie

Mensen met beperkingen ervaren in Nederland veel problemen bij participatie in werk, opleiding, sociale contacten en huisvesting.

Onze visie is dat niemand aan de kant hoeft te staan en dat ontwikkeling altijd mogelijk is. Iedereen kan de eigen mogelijkheden leren benutten om zelfgekozen doelen te realiseren. De IRB is hierbij een onmisbaar instrument.

Missie

De Stichting Rehabilitatie ’92 (R92) heeft als missie om zorg- en dienstverleners in de IRB te scholen, zodat zij gedegen toegerust zijn om de participatie van kwetsbare mensen te bevorderen. R92 biedt organisaties en instanties ondersteuning bij het realiseren van hun maatschappelijke taak om de participatie van burgers te bevorderen.

Wij bieden

R92 biedt professionals scholing in de IRB. Tevens bieden wij consultatie aan organisaties die hun dienstverlening op het gebied van participatie-ondersteuning willen verbeteren.

Een greep uit onze producten:

  • IRB-Scholingstrajecten op verschillende professionele niveaus, zie scholingsaanbod
  • Maatwerk
  • Advies en consultatie
  • Kennisverspreiding van de IRB middels publicaties, workshops, masterclasses en congressen.
Maatwerk bij participeren

 

­