­

Ben je benieuwd naar ervaringen uit de praktijk, hoe IPS en de IRB elkaar kunnen versterken?

Alice Goulding (Astare), Carina Vegter (ggz-Drenthe), Hermien Sloff (ggz-Drenthe) en Esther Talsma (ggz- Oost Brabant) zijn IPS-trajectbegeleiders én IRB-Experts. Zij werken graag en veel met beide methodieken bij re-integratietrajecten. In de praktijk passen zij ook meermaals de IRB binnen IPS- trajecten toe. Via casebeschrijvingen delen zij graag hun ervaringen. Hieruit blijkt dat de combinatie van beide methodieken tegelijkertijd toepassen, bijdraagt aan het versterken van succeskansen voor hun klanten en aan het verstevigen hun vakmanschap. Therese Venema (Lister) beschrijft in deze reeks ook haar ervaringen, vanuit haar rol als adviseur werk en coördinator IPS, hoe de combinatie inzet van beide methodieken ook een toegevoegde waarde heeft op mesoniveau.

Met trots kondigen we aan dat we met de subsidietoekenning van Agis Innovatiefonds en Stichting Voorzorg Utrecht en een nauwe samenwerking met Cosis, Antes, RIWIS en Lister aan de slag kunnen met het ontwikkelen van creatieve beeldende werkvormen waarmee de IRB breder inzetbaar wordt.

Op 14 en 15 oktober 2024 vindt het congres PG & IRB plaats dat wordt georganiseerd door Institute for Positive Health (IPH) en Stichting Rehabilitatie ’92 (R92). Zij organiseren samen een inspirerend
congres over Meedoen & Zingeving. IPH is bekend van Positieve Gezondheid (PG), die zij krachtig uitdraagt binnen Nederland evenzo als R92 dit doet voor de Individuele Rehabilitatie Benadering (IRB).

Het korte programma is reeds bekend en het volledige programma voor het congres is vanaf nu aan te vragen en wordt zodra deze gereed is (omstreeks 10 april) verzonden naar de geïnteresseerden.

Het zou vanzelfsprekend moeten zijn, maar het is nog bijzonder. Maar liefst 19 jonge mensen met een verstandelijke beperking hebben donderdag 7 maart met succes en tevredenheid hun Branchediploma Assistent Facilitair uitgereikt gekregen (MBO-niveau 1). Dit is mogelijk gemaakt doordat ze een landelijke opleiding hebben gevolgd van 1,5 jaar, waar Corola ook inhoudelijk aspecten van de IRB aan heeft toegevoegd.

Ervaringen van deelnemers:

“Praktische, inhoudelijk training”

“Een goede aanvulling op mijn werk”

“Verhelderend en geeft nieuwe handvatten binnen het werkveld”

De overheid zet sterk in op de deelname van álle burgers aan de samenleving. Soms missen mensen op een bepaald moment in hun leven de vaardigheden om zelfstandig keuzes te maken op de terreinen wonen, werken, leren of van sociale contacten. De Basis IRB heeft als doel de cursisten kennis te laten maken met de 4 fases van de IRB (verkennen, kiezen, verkrijgen en behouden) zodat ze na afloop een traject met een cliënt kunnen uitvoeren.

Maatwerk bij participeren

 

­