­

In oktober organiseerde R92 een Expertdag. Voor deze dag worden in het bijzonder onze IRB-experts en docenten uitgenodigd, daarnaast kunnen geïnteresseerden zich ook opgeven voor deze inspirerende dagen. Dit keer was het thema HOOP.

In het plenaire gedeelte sprak Emma Pleeging en Martijn Kole. Met de titel “Groei door Geluk. De rol van hoop en welzijn in het sociaal domein.” vertelde Emma over haar promotieonderzoek. De definitie van Hoop, wat doet Hoop en hoe kunnen we dit inzetten. Een zeer interessante presentatie, wat smaakte naar meer.

Op 3 november gaf Birgit Sporken van R92 een workshop op de Praktijkdag van de Programmaraad (https://www.samenvoordeklant.nl/). Zij richten zich op het verbeteren van de dienstverlening aan werkgevers en werkzoekenden.

Op deze dag waren er diverse sessies met thema’s als krapte op de arbeidsmarkt, aandacht voor werk voor mensen met een psychische kwetsbaarheid en jongeren in een kwetsbare positie.

Op woensdag 16 november brengt Muntpunt geestelijke gezondheidszorg onder de aandacht met ‘Te Gek voor woorden’. Op onderstaande activiteiten staan de boeken Ruimte maken voor herstel van Jos Dröes en Psychiaterie op drift van Evi Verbeke in de belangstelling. We presenteren een boeiende dag met drie activiteiten rond het thema 'De troost van literatuur' en 'Auteurs vertellen'.

Op dinsdag 11 oktober organiseert R92 voor IRB-experts en iedereen die geïnteresseerd is, een inspirerende IRB-bijeenkomst. Op deze dag hebben wij een bijzonder jubileumprogramma, met inspirerende sprekers en workshopgevers, die verdiepend ingaan op het thema:

HOOP

Wat drijft ons?

Ervaringen van deelnemers:

“Praktische, inhoudelijk training”

“Een goede aanvulling op mijn werk”

“Verhelderend en geeft nieuwe handvatten binnen het werkveld”

De overheid zet sterk in op de deelname van álle burgers aan de samenleving. Soms missen mensen op een bepaald moment in hun leven de vaardigheden om zelfstandig keuzes te maken op de terreinen wonen, werken, leren of van sociale contacten. De Basis IRB heeft als doel de cursisten kennis te laten maken met de 4 fases van de IRB (verkennen, kiezen, verkrijgen en behouden) zodat ze na afloop een traject met een cliënt kunnen uitvoeren.

Maatwerk bij participeren

 

­