­

Speciaal aanbod: 

Volg nog dit jaar de online training Basis IRB mét een mooie korting!

In dagdeel 3 en 4 krijgen de deelnemers de IRB in Beeld, zie foto. De IRB in Beeld maakt gebruik van de beeldtaal van de ‘Yucelmethode’. De Yucelmethode is meer gericht op persoonlijk herstel, de IRB in beeld op maatschappelijk herstel.

Start: 
Dinsdag 24 november 

Overige lesdagen: 

Dinsdag 1 december 
Dinsdag 8 december 
Dinsdag 15 december 

Tijd:
09.30 tot 12.45

Regulier prijs inclusief een blokkentas € 895,- nu voor € 750,- per persoon.

Afgelopen week promoveerde Gineke Hanzen aan de Rijksuniversiteit Groningen op het onderwerp: "Participatie van volwassenen met visuele en (zeer) ernstige verstandelijke beperkingen." R92 heeft als voorbereiding op het onderzoek van Gineke Hanzen intensief met haar samengewerkt bij de ontwikkeling van een aangepaste vorm van de IRB, “Zorg voor Participatie+”. In deze aangepaste IRB zijn oplossingen gevonden voor de beperkingen die optreden, wanneer verbale communicatie met de betrokken persoon zelf niet of nauwelijks mogelijk zijn, maar men tóch maximaal wil aansluiten bij diens voorkeuren en opvattingen.

Op 6 oktober 2020 vond onze Webinar ‘Gele kaart voor sociale uitsluiting’ plaats. Deze Webinar was een voorbereiding op ons congres op 5 oktober 2021. In deze compilatie krijgt u een indruk van de waardevolle en persoonlijke lezingen van respectievelijk Eric Schoenmakers (Fontys Hogeschool), Irene van de Giessen (Stichting Hersteltalent) en Ton Verspoor (Enik Recovery College en Lister).

Smaakt het naar meer? In april 2021 houden we de volgende Webinar: ‘Gele kaart voor een exclusieve arbeidsmarkt’.

Mensen die hun leven lang intensieve geestelijke gezondheidszorg (ggz) nodig hebben, kunnen vanaf 2021 toegang krijgen tot de Wet langdurige zorg (Wlz) als zij voldoen aan de Wlz-toegangscriteria. Daarmee vallen ze onder de taakverantwoordelijkheid van de zorgkantoren. Op de zorgkantoren komen veel nieuwe vragen door deze extra taken. Op verzoek van de zorgkantoren van Coöperatie VGZ hebben wij een scholing ontwikkeld voor medewerkers die met deze nieuwe taakverantwoordelijkheid te maken hebben. De eerste medewerkers zijn daar getraind en binnenkort starten we ook bij het zorgkantoor van ENO.

Cees Witsenburg, ons staflid en IRB specialist, vertelt in Zorg+Welzijn hoe belangrijk het is om een goede relatie te hebben als hulpverlener met jouw cliënt. Dit vraagt meer dan alleen maar instemmend knikken of de woorden herhalen. “Echt begrip tonen” is iets anders en een onmisbare kwaliteit van een echte hulpverlener.

Maatwerk bij participeren

 

­