­

Ik ben Famke Breeuwer, seniorbegeleider bij MET de wijk, onderdeel van MET ggz. Naast mijn taken als coördinator van cliënttrainingen ben ik ook trainer. MET ggz wil het herstel en de maatschappelijke participatie van cliënten bevorderen. Daarom werken we onder andere met de IRB-methodiek binnen de begeleiding. Alle begeleiders zijn opgeleid in de IRB en kunnen de IRB toepassen. We werken echter ook met IRB- leerprogramma’s en met een IRB- programmatische toepassing in trainingen voor cliënten. Op die manier werken we doelgericht aan de participatiebevordering van door de cliënt gestelde doelen.

Ik ben Sandy en ik werk als begeleider bij RIBW Brabant. RIBW Brabant is gespecialiseerd in de begeleiding en ondersteuning van mensen met psychosociale en/of psychiatrische problemen. We werken samen met de cliënt aan duurzaam herstel, een volwaardig en betekenisvol leven en daarmee optimale participatie in de samenleving. Daarbij gaan we uit van ieders persoonlijke doelen en vermogen, maar ook van eigen kracht en verantwoordelijkheid.

Ik ben Bart. Eind jaren 90 kwam ik door privéomstandigheden in de financiële problemen. Omdat ik die graag opgelost wilde hebben ben ik gaan werken bij een werkgever die mij gouden bergen beloofde. De adviezen die ik kreeg, de werk-constructies waaronder ik toen ben gaan werken, hebben mijn problemen echter alleen maar verergerd. Ik kwam van de regen in de drup en kon mijn huis niet meer aanhouden. Mijn roer moest om.

‘Werken met de IRB helpt mij telkens weer om op de juiste route te komen, namelijk die route waar de client naar toe wil gaan.

Soms zie ik namelijk dat wij als hulpverleners te veel vanuit ons eigen perspectief, of zelf routes bepalen, of van problemen uitgaan, terwijl die zich mogelijk niet voordoen. Nu ik werk met de IRB kan ik beter aansluiten bij doelen die mensen zelf stellen en met hen zoeken naar mogelijkheden om essentiele knelpunten op te lossen of te verminderen. Dit helpt mij om te focussen waar het echt om gaat.

Interview met Jolanda Omme- van Laarhoven, mei 2017, door Birgit Sporken

Van onmacht naar kracht

De IRB in Beeld is ook goed toepasbaar in kortdurende trajecten!

Maatwerk bij participeren

 

­