­

Met trots delen wij u mede dat R92 weer voor 4 jaar CRKBO geaccrediteerd is. De auditor was zeer content met de bedrijfsvoering. R92 voldeed aan alle normen en hoefde geen aanpassingen te doen. Met deze erkenning is R92 niet BTW-plichtig, wat gunstig is voor de organisaties die de IRB als methode willen inkopen. Voor ons is het een bewijs dat wij op een gestructureerde manier werken met oog voor wet- en regelgeving.

Via https://www.crkbo.nl/register/instellingen is is te zien dat wij in het CRKBO-register zijn opgenomen.

Maatwerk bij participeren

 

­