­

Een lintje krijg je niet zomaar, buiten dat je een zekere staat van dienst moet hebben, is het ook de inzet van de aanvragers om te zorgen dat de Koning de aanvraag inwilligt. Voor de aanvraag voor Lies Korevaar heeft R92 ook een stuk aangeleverd en dat willen we jullie niet onthouden. Hieronder onze inbreng geschreven door Annemarie Zijlstra:

Lies Korevaar is vanaf de start van R92 betrokken bij het tot bloei brengen en verspreiden van het thema rehabilitatie, in allerlei rollen: die van ontwikkelaar, docent, staflid en directeur. Tot 2015 is Lies actief betrokken geweest bij de stichting, en heeft vanaf deze positie ontelbare professionals opgeleid, congressen georganiseerd, projecten gestart, publicaties en presentaties verzorgd.

Hij bewerkstelligde de opname van het gedachtengoed van rehabilitatie in het curriculum van het hoger onderwijs, en droeg zo in niet geringe mate bij aan de normalisering van onze kijk op kwetsbare mensen.

Als het over studentenwelzijn gaat is er één lector in Nederland die al 20 jaar met dit thema bezig is, zowel in binnen- als buitenland.

In april 1999 is Lies Korevaar bij het ROC Zadkine te Rotterdam gestart met het eerste Begeleid Leren programma voor mensen met psychiatrische beperkingen in Nederland. Het programma is gebaseerd op het kiezen-verkrijgen-behouden model zoals dat ontwikkeld is door het Center for Psychiatric Rehabilitation van Boston University. Onder Rehabilitatie verstaan we in deze context: mensen met ernstige langdurige beperkingen en participatieproblemen ondersteunen bij het verkennen, kiezen, verkrijgen en behouden van hun activiteiten-en participatiedoelen

Lies Korevaar is in 2005 gepromoveerd op dit thema aan de Rijksuniversiteit van Groningen. Vanaf 2003 is hij werkzaam als lector Rehabilitatie aan de Hanzehogeschool Groningen.

Hij heeft veel op het gebied van studentenwelzijn gedaan, waarover verderop in deze brief meer. Lies Korevaar heeft in zijn loopbaan als lector veel thema's op de kaart gezet. In het praktijkgericht onderwijs werkt de Hanzehogeschool met Innovatie Werkplaatsen (IWP’s). Lies Korevaar ontwikkelde twee IWP’s op zijn vakgebied: de IWP Begeleid Leren en de IWP Ervaringsdeskundigheid.

Lies Korevaar heeft de zorg veranderd door de eerste opleiding in de wereld op te zetten waarmee een erkend diploma als ervaringsdeskundige in zorg en welzijn kan worden behaald.

Daarnaast heeft hij verschillende cursussen ontwikkeld voor ervaringsdeskundigen, waar onder de GOED (voor mensen met psychische en/of somatische beperkingen); de EDNAH voor mensen met niet aangeboren hersenletsel en de EDNIKO voor nieuwkomers in Nederland

Maar ook heeft Lies Korevaar de rehabilitatie en de individuele rehabilitatiebenadering in Nederland op de kaart gezet, zo was hij vanaf het begin betrokken bij de Stichting Rehabilitatie '92, heeft hij handboeken geschreven, ontelbare professionals aan de Hanzehogeschool opgeleid en heeft hij de minor Rehabilitatie ontwikkeld.

In al het werk dat Korevaar doet, spelen studenten een centrale rol. Dat betekent ook dat de studenten actief betrokken zijn bij het onderzoek naar studentenwelzijn in het lectoraat Rehabilitatie. Voor studenten met een interesse op dit vlak is vrijwel altijd een mogelijkheid om deel te nemen in een van de projecten.

In 2019 werd Lies Korevaar Lector van het jaar. Het juryrapport zei onder meer:

Het leiderschap van Korevaar manifesteert zich onder meer in zijn rol als voorzitter van de Permanente Adviescommissie met studenten en medewerkers die direct advies uitbrengt aan het College van Bestuur. Daarnaast is hij de grondlegger voor de aanwezigheid en scholing van aandachtsfunctionarissen voor studenten met een functiebeperking binnen de Hanzehogeschool.

Ook op het gebied van preventie en ondersteuning heeft Korevaar inmiddels een heel arsenaal aan instrumenten weten te implementeren om studenten en docenten mee uit te rusten. Op die manier wordt het welzijn van heel veel studenten op de hogeschool bevorderd. De aanpak werkt dus en dat wordt ook elders in het (hoger) onderwijs gezien. Collega’s uit binnen- en buitenland weten de weg naar het lectoraat van Korevaar dan ook regelmatig te vinden.

Wij zijn bijzonder trots op het feit dat Lies deze bijzondere Koninklijke Onderscheiding heeft mogen ontvangen en zich nu Ridder in de Orde van Oranje Nassau mag noemen!

Maatwerk bij participeren

 

­