­

R92 viert in juni het dertigjarig bestaan. Van de mensen van het eerste uur hebben er meerdere inmiddels de pensioenleeftijd bereikt. Zij hebben met betrekking tot herstelgericht werken, rehabilitatie en ervaringsdeskundigheid een schat aan kennis en ervaring. R92 vindt het belangrijk dat deze informatie zo breed mogelijk wordt gedeeld. 

Eerder dit jaar verscheen de werk-autobiografie van Jos Dröes, de grondlegger van R92, onder de titel “Ruimte maken voor herstel”. Zijn collega psychiater Remy Roest heeft naar aanleiding van zijn pensionering een open brief gestuurd aan de voorzitter van het College van geneesheren-directeur van de GGzE. Hij presenteert daarin voorstellen om dwang en drang te verminderen en hij bepleit een gemeenschappelijk referentiekader voor zorgpartners in de regio Oost Brabant waarbij de taal van de Nieuwe GGZ en de visie en waarden van herstelgericht werken en de IRB een centrale plaats hebben. Hij legt tevens een verband met de ideeën rond positieve gezondheid.

R92 is Remy dankbaar voor deze belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van de GGZ en legt zijn gedachten hierbij graag aan u voor.

Lees hier de hele brief

Maatwerk bij participeren

 

­