­

Op 7 april 2021 is Sarita Sanches cum laude gepromoveerd aan de Tilburg Universiteit. Haar academisch proefschrift richtte zich op onderzoek naar ondersteuning bij maatschappelijke participatie van mensen met ernstig psychische aandoeningen. Hieraan hebben veel mensen van R92 meegewerkt.

Sanches concludeert dat het gericht werken aan persoonlijke rehabilitatiedoelen effectief is. Uit haar onderzoek blijkt dat 31% van de betaald werk-doelen behaald worden (43% als je ook dagbesteding en opleidingsdoelen meeneemt). Uit andere studies blijkt dat - zonder zulke specifieke begeleiding – in slechts 4% van de gevallen de doelen behaald worden. Het maakt bij dit gericht werken aan doelen niet uit of je IRB gebruikt of iets anders, zo blijkt uit de onderzoeksgegevens. Het behalen van rehabilitatiedoelen blijkt een belangrijke voorspeller voor de kwaliteit van leven. Overeenstemming over de te behalen doelen tussen cliënt en hulpverlener eveneens.

Een andere uitkomst is dat er een groot implementatieprobleem blijkt te zijn: in slechts 15% van de gevallen dat het de bedoeling was om de IRB toe te passen, is deze ook modelgetrouw uitgevoerd. Tijdens haar verdediging gaf Sanches aan dat uit een ‘quick and dirty’-analyse van enkele modelgetrouwe IRB’ers bleek dat zij wél vaker doelen behaalden, echter te weinig in aantal voor een wetenschappelijk verantwoord bewijs.

Conclusie: het gericht werken aan persoonlijke participatiedoelen is haalbaar en heeft meerwaarde. De implementatie ervan gaat moeizaam en verdient meer aandacht.

Maatwerk bij participeren

 

­