­

Relevantie van de module

Een op de zes Nederlanders heeft problemen op financieel vlak, vijftien procent van alle huishoudens in Nederland heeft (risico) op problematische schulden en twee en een half procent maakt gebruik van schuldhulpverlening (SCP, 2016). Veel mensen willen graag hun financiële problemen oplossen en zelfredzamer worden.

Ook de overheid zet sterk in op de deelname en zelfredzaamheid van álle burgers aan de samenleving. Het bestaande hulpaanbod heeft vooral als taak om de financiële taken van burgers over te nemen (beschermingsbewind, schuldhulpverlening), wat de burger niet zelfredzamer maakt.
De laatste jaren zijn omvang en kosten van deze vormen van deze hulp schrikbarend toegenomen; de noodzaak tot een andere koers is dan ook groot.
De overheid wil dat het ondersteuningsaanbod de financiële zelfredzaamheid van haar burgers vergroot. Zij wil preventief dat de instroom naar beschermingsbewind beperkt wordt en ook dat er meer uitstroom plaats vindt, zodra en waar dat kan.

Werkers uit de (financiële) dienst / hulpverleners zijn op zoek naar tools.
Hulpaanbod dat gericht is op het vergroten de zelfredzaamheid bestaat meestal uit standaard trainingsmodulen waarbinnen relatief eenvoudige generieke cognitieve vaardigheden worden geleerd. Hierbij ontbreekt maatwerk voor de individuele situatie. Veel van deze trainingen sluiten in de praktijk dan ook onvoldoende aan om de zelfredzaamheid van cursisten te vergroten. De kernproblemen van complexe armoede en schaarste worden te weinig gezien en aangepakt, zoals sociale, woon-, - motivatie, overzicht, probleemoplossend vermogen en assertiviteit problemen. Staatssecretaris Klijnsma (2015) roept op tot het bieden van maatwerk ondersteuning om de zelfredzaamheid te kunnen bevorderen, juist vanwege deze complexiteit.

De kracht van de IRB is dat deze methode concrete antwoorden biedt aan hulpverleners om de persoonlijke zelfredzaamheid van burgers te bevorderen. Hulpverleners leren hoe ze mensen die financieel te weinig zelfredzaam zijn vaardigheden op dit gebied kunnen leren en hoe ze steun kunnen organiseren en gebruiken.

Doel en doelgroep

In deze module worden tools en handvatten aangereikt aan werkers in de financiële zorg of dienstverlening waarmee zij (financieel) kwetsbare mensen kunnen ondersteunen die financieel zelfredzamer willen worden. Geleerd wordt:

  • In kaart brengen wat de persoon precies wil op het gebied van financiën
  • In kaart brengen en acties uit zetten wat de persoon nodig heeft:
    • persoonlijk vaardigheden leren of effectiever leren toepassen
    • persoonlijke bronnen van steun toegankelijk maken, creëren of beter leren benutten om zijn doel te bereiken.

Voor wie is deze module?

De module ‘Versterken financiële zelfredzaamheid’ is ontwikkeld voor werkers uit de (financiële) dienst/hulpverlening, die graag aan de slag willen gaan om ontwikkelingsgerichte ondersteuning aan cliënten te bieden die zelfredzamer willen worden.

Geaccrediteerd met 8 punten door het BPBI (Brancheverening Bewindvoerders en Inkomensbeheerders)

Duur

De training duurt 2 dagen van 10.00-17.00 uur inclusief een uur pauze. De trainingsdagen worden meestal om de week gegeven.

Data

Nog te plannen 2019

Kosten 

€ 695.- per deelnemer

Download

PDF

Maatwerk bij participeren

 

­