­

Vrijdag 17 juli bereikte ons het bericht dat Bill Anthony, de grondlegger van de ‘Recovery approach’ in de geestelijke gezondheidszorg in de USA, op 15 juli j.l. is overleden. Hij is 77 jaar oud geworden. Zijn waarde voor de Nederlandse Individuele Rehabilitatie Benadering en de Herstelbeweging in Nederland, is moeilijk te overschatten. In de USA heeft hij als waardering voor zijn werk in de Psychiatrische Rehabilitatie, de “Distinguished Service Award” uit handen van de President van de Verenigde Staten ontvangen. Ook in de USA wordt zijn invloed op het vakgebied van de Psychiatrische Rehabilitatie en herstel ‘immeasurable” genoemd.

Wat kan sport toch spannend en dynamisch, maar onzeker zijn! Voor je het weet kun je buitenspel gezet worden, bijvoorbeeld door een crisis!

R92 heeft i.v.m. de Corona-crisis het congres
“Rode kaart voor buitenspel”
van 6 oktober 2020, verplaatst naar dinsdag 5 oktober 2021!

In de aanloop naar het congres, organiseren we twee trainingsrondes in de vorm van Webinars. Boeiende sprekers die ook op het congres van zich zullen doen horen, hebben al toegezegd een aandeel in de Webinars te willen leveren. De inhoud van het programma van het eerste Webinar volgt op een later tijdstip.

Na 27 jaar bij R92 gewerkt te hebben, heeft onze zeer gewaardeerd hoofdocent Els Luijten afscheid genomen om zich aan andere taken te gaan wijden. Els was –bijna vanaf het de oprichting van R92- betrokken bij de ontwikkeling van de methodiek en van de organisatie, zij kende alle ins and outs van de IRB. Als docent en hoofddocent heeft ze sterk aan de professionalisering van de Individuele Rehabilitatie Benadering bijgedragen. Cursisten en medewerkers weten haar te waarderen omdat ze de materie niet alleen tot in de puntjes beheerst, maar tevens in begrijpelijke taal weet uit te leggen.

Vivian Wouters, Elise van Boxtel en Daan Smetsers hebben als 2de jaarstudenten ontwikkelingspsychologie van de Tilburgse Universiteit vanuit een praktijkopdracht, een heel mooi filmpje voor R92 gemaakt. Ze hebben uitgezocht wat jongeren tussen de 16 en 23 op het gebied van persoonlijke relaties willen, wat hun wensen en doelen zijn en welke knelpunten zij daarbij ondervinden.

Sinds maart zijn de trainingen voor de IRB en alle daartoe behorende modules logischerwijze geannuleerd. Ook R92 heeft maatregelen moeten nemen om verdere verspreiding van het COVID-19 virus te voorkomen. Wij hebben in de afgelopen weken echter niet stil gezeten. Bij de meeste organisaties waar wij trainingen in de IRB geven, leeft de vraag op welke wijze medewerkers ondanks de beperkingen, toch getraind kunnen worden. Deze voor cliënten zo waardevolle methodiek (IRB) is immers actueler dan ooit! De cliënt moet meer en meer zelf de regie over het leven (her)nemen, maar hulpverleners vragen zich af hoe zij de hulpvrager daarin kunnen ondersteunen.

Maatwerk bij participeren

 

­