­

Onze Expertdag begon inhoudelijk met een sterke en belangrijke bijdrage van Lisette van der Meer over   Cognitieve Adaptatie Training en aansluitend van Margriet Cannegieter en Marjon Huiting over ‘Dit ben ik’. Beide onderwerpen komen aan de orde tijdens de IRB-Expert opleiding. De deelnemers vonden het superinteressant dat de deskundigen zelf hun kennis en ervaring kwamen toelichten.

R92 en iedereen die zich verbonden voelt met de IRB, vindt het bieden van goede herstelondersteunende zorg en het bevorderen van de participatie belangrijk. Daarom stond deze dag in het teken van kennis delen over belangrijke ontwikkelingen en initiatieven op dit vlak. Er zijn mooie en effectieve praktijkvoorbeelden gegeven hoe we met inzet van de IRB een steentje bijdragen aan het vergroten van participatiekansen van jongeren en volwassenen met psychische en psychosociale problemen.

Zoals eerder aangekondigd vindt op donderdag 9 november de expertdag plaats met als onderwerp: 'Ondersteunend leren'. 

Elk jaar verlaten scholieren en studenten vroegtijdig het onderwijs. Dit leidt vaak tot een toename van participatieproblemen in de toekomst van deze jonge mensen. Op deze studiedag hebben we een mooi en gevarieerd programma, gevuld met dagelijkse praktijkvoorbeelden waarvan een aantal gebaseerd zijn op de IRB.

Grondlegger van R92, psychiater Jos Dröes werd op 7 juni in Het Muntpunt te Brussel geïnterviewd door psycholoog en kwartiermaker Peter Dierinck.

Beste Relatie,

Afgelopen jaren is R92 aangestuurd door Annemarie Zijlstra, Mandy Pieterson en Birgit Sporken als MT. Zij hebben samen met het bureau en de docenten een topprestatie geleverd, daar zijn wij als bestuur trots op.

Nu Annemarie Zijlstra een stapje terug wil doen, hebben wij als bestuur gekozen om Mandy Pieterson en Birgit Sporken te benoemen als directie.

Per 1 juli zal Mandy Pieterson (op de foto rechts) de functie van Directeur Bedrijfsvoering bekleden en Birgit Sporken (op de foto links) die van Algemeen Directeur. Annemarie Zijlstra zal als beleidsadviseur verbonden blijven aan R92.

Maatwerk bij participeren

 

­