­

Op een locatie in Aarlanderveen hebben wij samen met IQ4learning een aantal korte fragmenten gefilmd voor een nieuwe module. Deze module Gespreksvaardigheden/Scheppen van een band is een korte blendend training. Theorie wordt via E-Learning gevolgd en het oefenen wordt fysiek gedaan.

In de aanloop naar ons congres “Rode kaart voor buitenspel” op dinsdag 5 oktober 2021 bieden wij 2 ‘gele kaart’ Webinars als warmloper. Het eerste Webinar, dat heel goed is ontvangen, heeft afgelopen najaar plaatsgevonden. De tweede staat gepland en daar willen wij jou graag voor uitnodigen. Het thema is:

“Gele kaart voor een exclusieve arbeidsmarkt”.
Op dinsdag 13 april van 14:30 uur tot 16:00 uur via ZOOM.

Dat heeft Hans Gorissen gedaan. Hans werkt als trajectbegeleider bij Reakt en hij heeft ‘Kijk op de wijk’ ontwikkeld, een initiatief waarbij gebruik wordt gemaakt van een ‘strippenkaart’. Deze strippenkaart heeft inmiddels, door een goede samenwerking met collega’s, cliënten en maatschappelijk betrokken organisaties goed body en vorm gekregen!

Vanaf 1 januari 2021 krijgen mensen met een blijvende behoefte aan intensieve ggz toegang tot de Wet Langdurende Zorg (Wlz). De zorgkantoren krijgen dan de taak om ervoor te zorgen, dat mensen passende woonzorg krijgen.

De invoering van deze nieuwe wetgeving vraagt natuurlijk om een goede voorbereiding. Een onderdeel daarvan is dat wij als VGZ-zorgkantoor ervoor hebben gekozen, om onze medewerkers bij te laten scholen door R92. Een groot deel daarvan is inmiddels uitgevoerd of lopend.

Afgelopen week promoveerde Gineke Hanzen aan de Rijksuniversiteit Groningen op het onderwerp: "Participatie van volwassenen met visuele en (zeer) ernstige verstandelijke beperkingen." R92 heeft als voorbereiding op het onderzoek van Gineke Hanzen intensief met haar samengewerkt bij de ontwikkeling van een aangepaste vorm van de IRB, “Zorg voor Participatie+”. In deze aangepaste IRB zijn oplossingen gevonden voor de beperkingen die optreden, wanneer verbale communicatie met de betrokken persoon zelf niet of nauwelijks mogelijk zijn, maar men tóch maximaal wil aansluiten bij diens voorkeuren en opvattingen.

Maatwerk bij participeren

 

­