­

Vivian Wouters, Elise van Boxtel en Daan Smetsers hebben als 2de jaarstudenten ontwikkelingspsychologie van de Tilburgse Universiteit vanuit een praktijkopdracht, een heel mooi filmpje voor R92 gemaakt. Ze hebben uitgezocht wat jongeren tussen de 16 en 23 op het gebied van persoonlijke relaties willen, wat hun wensen en doelen zijn en welke knelpunten zij daarbij ondervinden.

Sinds maart zijn de trainingen voor de IRB en alle daartoe behorende modules logischerwijze geannuleerd. Ook R92 heeft maatregelen moeten nemen om verdere verspreiding van het COVID-19 virus te voorkomen. Wij hebben in de afgelopen weken echter niet stil gezeten. Bij de meeste organisaties waar wij trainingen in de IRB geven, leeft de vraag op welke wijze medewerkers ondanks de beperkingen, toch getraind kunnen worden. Deze voor cliënten zo waardevolle methodiek (IRB) is immers actueler dan ooit! De cliënt moet meer en meer zelf de regie over het leven (her)nemen, maar hulpverleners vragen zich af hoe zij de hulpvrager daarin kunnen ondersteunen.

Wensen ontdekken en ermee aan de slag (durven) gaan lukt veel beter in een goede samenwerking en met overeenstemming over wensen en het te bereiken doel. Over hoe dat proces vorm heeft gekregen vertellen een cliënt, een begeleider en een teamleider van Cosis hun ervaringen.

Lenneke Docter, beleidsmedewerker van Cosis geeft een blik in hun keuken. Zij vertelt hoe Cosis handen en voeten geeft aan de uitvoering van HOZ en ART. Dit doen zij o.a. door toepassingsmogelijkheden te faciliteren waarbij de IRB individueel en structureel programmatisch ingezet wordt om participatiedoelen van cliënten te bereiken.

R92 investeert dit jaar in het vergroten van het aantal IRB experts met een ervaringsdeskundige achtergrond, die wellicht na het behalen van hun diploma doorstromen als IRB docenten. Door ED-ers de mogelijkheid te bieden om kosteloos deel te nemen aan de 20-daagse Expertopleiding hoopten wij een aantal enthousiaste mensen aan te trekken en dat is gelukt! 

Maatwerk bij participeren

 

­