­

Een lintje krijg je niet zomaar, buiten dat je een zekere staat van dienst moet hebben, is het ook de inzet van de aanvragers om te zorgen dat de Koning de aanvraag inwilligt. Voor de aanvraag voor Lies Korevaar heeft R92 ook een stuk aangeleverd en dat willen we jullie niet onthouden. Hieronder onze inbreng geschreven door Annemarie Zijlstra:

R92 viert in juni het dertigjarig bestaan. Van de mensen van het eerste uur hebben er meerdere inmiddels de pensioenleeftijd bereikt. Zij hebben met betrekking tot herstelgericht werken, rehabilitatie en ervaringsdeskundigheid een schat aan kennis en ervaring. R92 vindt het belangrijk dat deze informatie zo breed mogelijk wordt gedeeld. 

Op 16 december jl. presenteerde Jos Dröes zijn werkbiografie “Ruimte maken voor herstel”. Tijdens deze presentatie gaven Cees Slooff, Lies Korevaar en Nicoline Telgenkamp hun kijk op dit boek en was er ruimte voor een aantal vragen.

Wij delen graag dit interview van Artie van Tuijn, adviseur basisnetwerk Beschermd Wonen en Begeleiding. Dit interview gaat over de verdere professionalisering van ervaringsdeskundigheid. Artie blikt hiervoor kort terug en vooruit.

In dit boek vertelt Jos openhartig hoe hij zich persoonlijk heeft ontwikkeld in zijn rol als psychiater en hoe dit geleid heeft tot zijn huidige zienswijze op herstel en wat hij de kern vindt van herstel ondersteunende zorg. Op persoonlijke wijze beschrijft hij wat bijdroeg aan zijn eigen herstel en persoonlijke groei.

Maatwerk bij participeren

 

­