­

R92 viert in juni het dertigjarig bestaan. Van de mensen van het eerste uur hebben er meerdere inmiddels de pensioenleeftijd bereikt. Zij hebben met betrekking tot herstelgericht werken, rehabilitatie en ervaringsdeskundigheid een schat aan kennis en ervaring. R92 vindt het belangrijk dat deze informatie zo breed mogelijk wordt gedeeld. 

Op 16 december jl. presenteerde Jos Dröes zijn werkbiografie “Ruimte maken voor herstel”. Tijdens deze presentatie gaven Cees Slooff, Lies Korevaar en Nicoline Telgenkamp hun kijk op dit boek en was er ruimte voor een aantal vragen.

Wij delen graag dit interview van Artie van Tuijn, adviseur basisnetwerk Beschermd Wonen en Begeleiding. Dit interview gaat over de verdere professionalisering van ervaringsdeskundigheid. Artie blikt hiervoor kort terug en vooruit.

In dit boek vertelt Jos openhartig hoe hij zich persoonlijk heeft ontwikkeld in zijn rol als psychiater en hoe dit geleid heeft tot zijn huidige zienswijze op herstel en wat hij de kern vindt van herstel ondersteunende zorg. Op persoonlijke wijze beschrijft hij wat bijdroeg aan zijn eigen herstel en persoonlijke groei.

Afgelopen maand is de vernieuwde opleiding IRB Expert gestart. De staf van R92 heeft zich gebogen over de vorm en inhoud van deze uitgebreide opleiding. Uit noodzaak geboren en met de huidige technieken is gekozen voor een blended vorm. Dit houdt in dat de fysieke dagen zijn teruggebracht van 20 naar 11 en alle andere 12 dagen online plaatsvinden. Dat het totaal iets meer dagen omvat komt ook omdat we ervoor hebben gekozen om de module Werkbegeleiding meteen in te voegen in de opleiding. Zo heb je een complete opleiding die ook nog eens op een efficiënte manier is ingestoken.

Maatwerk bij participeren

 

­