­

Ons Webinar afgelopen dinsdag, 13 april trok grote belangstelling. Beleidsmakers en mensen met uitvoerende taken op het gebied van participatiebevordering hebben deelgenomen en we zijn verheugd met de vele positieve reacties na afloop.

Voor dit alles, willen we de sprekers bedanken, die zo mooi en goed  inhoud aan het programma hebben gegeven. Dank aan: Erik Dannenberg, Monique van Biezen, Hans Gorissen en Kevin Wien en aan onze dagvoorzitter, Tom van Wel! 

Interesse om te lezen wat er allemaal besproken is?

Op 6 april gaven onze docenten Claudia Thyssen en Cees Witsenburg een workshop op het congres "Omgaan met verslaving in het sociaal domein".

Gebaseerd op hun eigen ervaringen betoogden ze dat verschillende betrokkenen bij iemand met participatieproblemen verschillende agenda's kunnen hebben. Hoewel allen zullen zeggen dat ze het belang van de cliënt voor ogen hebben is het niet altijd duidelijk wat de cliënt wil of wordt diens wens niet altijd als uitgangspunt genomen.

Vrijdag 23 april geeft Kenniscentrum Phrenos een webinar over eenzaamheid en sociale relaties bij mensen met een ernstige psychische aandoening. Een interessant programma met in de breakout-roomsessies een workshop van onze eigen Birgit Sporken over dit thema.

Meer weten en/of inschrijven? Klik op: https://kenniscentrumphrenos.nl/scholingsaanbod/webinar-a-life-less-lonely/

Op 7 april 2021 is Sarita Sanches cum laude gepromoveerd aan de Tilburg Universiteit. Haar academisch proefschrift richtte zich op onderzoek naar ondersteuning bij maatschappelijke participatie van mensen met ernstig psychische aandoeningen. Hieraan hebben veel mensen van R92 meegewerkt.

Vol trots delen wij u mede dat de heer Jan Berndsen is toegetreden tot het bestuur van R92. Wij zijn zeer blij met zijn aanvulling in het bestuur en kijken uit naar een mooie samenwerking.

Jan Berndsen is een ervaren GGZ bestuurder met een sterke inhoudelijke focus. Kritische beschouwer van de hedendaagse GGZ praktijk die altijd het belang van de eindgebruiker in het vizier heeft. Netwerker die nationale en internationale praktijken met elkaar verbindt en daarbij het mensenrechtenperspectief centraal stelt.

Maatwerk bij participeren

 

­