­

Op 3 november gaf Birgit Sporken van R92 een workshop op de Praktijkdag van de Programmaraad (https://www.samenvoordeklant.nl/). Zij richten zich op het verbeteren van de dienstverlening aan werkgevers en werkzoekenden.

Op deze dag waren er diverse sessies met thema’s als krapte op de arbeidsmarkt, aandacht voor werk voor mensen met een psychische kwetsbaarheid en jongeren in een kwetsbare positie.

Op woensdag 16 november brengt Muntpunt geestelijke gezondheidszorg onder de aandacht met ‘Te Gek voor woorden’. Op onderstaande activiteiten staan de boeken Ruimte maken voor herstel van Jos Dröes en Psychiaterie op drift van Evi Verbeke in de belangstelling. We presenteren een boeiende dag met drie activiteiten rond het thema 'De troost van literatuur' en 'Auteurs vertellen'.

Op dinsdag 11 oktober organiseert R92 voor IRB-experts en iedereen die geïnteresseerd is, een inspirerende IRB-bijeenkomst. Op deze dag hebben wij een bijzonder jubileumprogramma, met inspirerende sprekers en workshopgevers, die verdiepend ingaan op het thema:

HOOP

Wat drijft ons?

Begin het najaar goed met inspirerend leesvoer. SWP is de uitgever van verschillende boeken van ons waaronder Jos Dröes zijn boek “Ruimte maken voor herstel”. https://www.swpbook.com/boeken/1/geestelijke-gezondheidszorg/2415/ruimte-maken-voor-herstel

Dit boek is een aanrader voor iedereen die geïnteresseerd is in een stukje geschiedenis van de GGz maar ook in het levensverhaal en de zoektocht van “de vader” van R92.

Met trots delen wij u mede dat R92 weer voor 4 jaar CRKBO geaccrediteerd is. De auditor was zeer content met de bedrijfsvoering. R92 voldeed aan alle normen en hoefde geen aanpassingen te doen. Met deze erkenning is R92 niet BTW-plichtig, wat gunstig is voor de organisaties die de IRB als methode willen inkopen. Voor ons is het een bewijs dat wij op een gestructureerde manier werken met oog voor wet- en regelgeving.

Maatwerk bij participeren

 

­