­

Woensdag 14 april hebben 10 enthousiaste deelnemers van Stichting Lumen hun certificaat behaald voor de fase Verkennen en de module ‘Stellen van een doel’ van de IRB (R92). In 3 lesdagen verdeeld over 3 maanden kregen de cursisten training in de IRB door onze docent Irma Dekker.

Ons Webinar afgelopen dinsdag, 13 april trok grote belangstelling. Beleidsmakers en mensen met uitvoerende taken op het gebied van participatiebevordering hebben deelgenomen en we zijn verheugd met de vele positieve reacties na afloop.

Voor dit alles, willen we de sprekers bedanken, die zo mooi en goed  inhoud aan het programma hebben gegeven. Dank aan: Erik Dannenberg, Monique van Biezen, Hans Gorissen en Kevin Wien en aan onze dagvoorzitter, Tom van Wel! 

Interesse om te lezen wat er allemaal besproken is?

Op 6 april gaven onze docenten Claudia Thyssen en Cees Witsenburg een workshop op het congres "Omgaan met verslaving in het sociaal domein".

Gebaseerd op hun eigen ervaringen betoogden ze dat verschillende betrokkenen bij iemand met participatieproblemen verschillende agenda's kunnen hebben. Hoewel allen zullen zeggen dat ze het belang van de cliënt voor ogen hebben is het niet altijd duidelijk wat de cliënt wil of wordt diens wens niet altijd als uitgangspunt genomen.

Vrijdag 23 april geeft Kenniscentrum Phrenos een webinar over eenzaamheid en sociale relaties bij mensen met een ernstige psychische aandoening. Een interessant programma met in de breakout-roomsessies een workshop van onze eigen Birgit Sporken over dit thema.

Meer weten en/of inschrijven? Klik op: https://kenniscentrumphrenos.nl/scholingsaanbod/webinar-a-life-less-lonely/

Op 7 april 2021 is Sarita Sanches cum laude gepromoveerd aan de Tilburg Universiteit. Haar academisch proefschrift richtte zich op onderzoek naar ondersteuning bij maatschappelijke participatie van mensen met ernstig psychische aandoeningen. Hieraan hebben veel mensen van R92 meegewerkt.

Maatwerk bij participeren

 

­