­

Koninklijke Visio, locatie de Brink, en de Stichting Rehabilitatie ’92 hebben gezamenlijk de IRB- innovatie Zorg voor Participatie ontwikkeld. Na enkele jaren ontwikkelen en pionieren, is er nu groen licht voor onderzoek naar de effecten van ZvP.

Voor zorgverleners en verwanten is het niet eenvoudig om mensen met een (zeer) ernstige verstandelijke en visuele beperking [(Z)EVVB] zo te ondersteunen dat zij, net als ieder ander, volledig participeren. Aan de ene kant komt dit doordat zij moeilijk kunnen bedenken wat participatie precies inhoudt voor deze doelgroep, en aan de andere kant zijn zij vooral op de beperkingen en minder op de mogelijkheden van de doelgroep gericht.

pdf2016-9-12_Zorg_voor_Participatie.pdf

Bewustwording en een verandering van de attitude bij begeleiders is dan ook nodig om mensen met (Z)EVVB te ondersteunen richting participatie.

De IRB- innovatie Zorg voor Participatie (ZvP) is een structurele en systematische aanpak om na  attitudeverandering van de begeleiders, de participatie van een persoon met (Z)EVVB te vergroten op een methodische en structurele wijze.

Recent bleek binnen een kleinschalige studie dat de toepasbaarheid van ZvP goed is bij volwassenen met (Z)EVVB. De Mindmap, door Visio in een eerder onderzoek ontwikkeld, kan gebruikt worden om het begrip participatie binnen ZvP te verhelderen en om de fases ‘Verkennen’ en ‘Kiezen’ van ZvP aan te passen. Koppeling van de Mindmap aan zowel deze fases als aan de sociale kaart van de methodiek zorgt voor een betere afstemming op de doelgroep en daarmee tot een aanscherping en verbetering van ZvP tot ZvP+.  

In het onderzoek, dat start in februari 2017 en 2 jaar zal duren, zal eerst de ZVP worden verbeterd tot ZvP+.

Daarna wordt onderzocht wat de effecten zijn van ZvP+ op de bewustwording en attitudeverandering van begeleiders en mogelijk op de participatie van mensen met (Z)EVVB.

Het effectonderzoek wordt uitgevoerd in twee groepen van een instelling voor mensen met visuele en verstandelijke beperkingen; een groep krijgt  ZvP en de andere groep ‘care as usual’; de uitkomsten worden met elkaar vergeleken.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door Gineke Hanzen, in samenwerking met Koninklijke Visio, Bartiméus, de Rijksuniversiteit Groningen, De Hanzehogeschool, en het Vu medische centrum.

De Stichting Rehabilitatie ’92 draagt bij aan de ontwikkeling van het vernieuwde cursusprogramma en verzorgt de training van de medewerkers in de ZvP conditie.

Het onderzoek wordt gesubsidieerd door de Programmaraad Visuele Sector.

Maatwerk bij participeren

 

­