­

Het lectoraat rehabilitatie van de Hanzehogeschool Groningen en de Stichting Rehabilitatie ’92 hebben in 2008 het Handboek Rehabilitatie voor zorg en welzijn gezamenlijk tot stand gebracht. De redactie bestond en bestaat nog steeds uit Lies Korevaar en Jos Dröes.

handboek coverBeide redacteuren hebben wederom zeer veel tijd geïnvesteerd in deze nieuwe druk. Het boek wordt inmiddels op 12 Hogescholen en daarbinnen bij 18 opleidingen gebruikt.

Deze week verschijnt de 3e, drastisch herziene, druk bij uitgeverij Coutinho. Deze versie is 100 pagina’s dikker dan de vorige edities, en anticipeert op de ontwikkelingen binnen de recente 4 Transities: WMO, Participatiewet, Wet op de Jeugdzorg en Passend Onderwijs.

De eerste exemplaren zijn op het congres “Eigen regie in de participatiesamenleving” overhandigd aan de auteurs die de redactie vormen. Jacomijn Hofstra van het lectoraat rehabilitatie van de Hanzehogeschool verving Lies Korevaar.

Maatwerk bij participeren

 

­