­

Woensdag 20 april 2016 werd dr. J. T. P. M., Jos Dröes benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Burgemeester Ada Grootenboer reikte de Koninklijke Onderscheiding uit tijdens het IRB-congres (Individuele Rehabilitatie Benadering) in vergadercentrum Domstad in Utrecht.

De heer Dröes is als grondlegger van Rehabilitatie & Herstel in Nederland van zeer groot belang voor mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen of beperkingen. Hij richtte Stichting Rehabilitatie ’92 op en is als pionier op de thema’s rehabilitatie en herstel van onschatbare waarde. Talloze publicaties verschenen van zijn hand, evenzovele handleidingen voor rehabilitatiewerkers, docenten en later ervaringsdeskundigen.

josdroes ko 2Na zijn pensionering is hij betrokken gebleven bij de activiteiten van de Stichting. Hij heeft een ontelbaar aantal uren geïnvesteerd in de thema’s die hem ter harte gaan. Hij is dan ook onmisbaar en uniek in de zorg voor psychiatrische patiënten. De niet aflatende inzet van hem over een periode van 40 jaar is van groot belang geweest voor de ontwikkeling van de geestelijke gezondheidszorg in Nederland. Hij stond aan de wieg van de wetenschappelijke onderbouwing en de verspreiding van het rehabilitatie gedachtengoed.

Tijdens het congres “Eigen regie in de participatiesamenleving” werd hij verrast door burgemeester Grootenboer, die hem de K.O. uitreikte. Dit congres is het ultieme bewijs dat de inspanningen van de heer Dröes om kwetsbare mensen te ondersteunen bij maatschappelijke participatie, hebben geleid tot een grote landelijke beweging op het gebied van Participatie en Herstel.

Maatwerk bij participeren

 

­