­

Met trots kondigen we aan dat we met de subsidietoekenning van Agis Innovatiefonds en Stichting Voorzorg Utrecht en een nauwe samenwerking met Cosis, Antes, RIWIS en Lister aan de slag kunnen met het ontwikkelen van creatieve beeldende werkvormen waarmee de IRB breder inzetbaar wordt.

Op bovenstaande foto is Ellen Spanjers in actie op de Expertdag.

Op basis van praktijkbehoeften zullen werkvormen ontwikkeld worden waarmee de IRB meer levendig en/of beeldend toegepast kan worden in individuele gesprekken of in teams of andere groepen. Met de creatieve IRB-Toolbox kunnen de professionals straks makkelijker met de IRB (als participatie bevorderende benadering) aansluiten bij mensen die beeldend leren of anderstalig zijn.

Deze ontwikkeling is enerzijds mogelijk door de samenwerking en subsidies en anderzijds doordat R92 Ellen Spanjers (ontwikkelaar van o.a. een Steekje Los, Stigma Tools en het spel van Positieve Gezondheid) als deskundige op dit vlak in de hand heeft genomen om het voortouw te nemen. Zij gaat in de praktijk (bij mensen die begeleid worden, professionals die IRB-begeleiding bieden) ophalen waar behoefte aan is, wat al gebeurt of wenselijk is en zal op basis hiervan concrete werkvormen aanleveren.

We hebben ontzettend veel zin om dit project op te starten en zijn heel benieuwd naar het eindproduct!

Hou de website in de gaten voor nieuws over de voortgang van dit toffe project.

Graag stellen wij onze subsidiegerstrekkers aan jullie voor:

Agis Innovatiefonds

Het Agis Innovatiefonds is een volledig onafhankelijke goede doelenstichting, die geen juridische of financiële banden met Agis Zorgverzekeringen heeft. Jaarlijks maakt het Agis Innovatiefonds zo rond de 1,5 miljoen euro vrij om vernieuwende initiatieven te ondersteunen die de kwaliteit van leven van mensen met een chronische aandoening verbeteren en bijdragen aan meer eigen regie. Meer informatie kan je vinden op: https://www.agisinnovatiefonds.nl

 

Stichting Voorzorg Utrecht

De Stichting Voorzorg Utrecht is een uit 1938 stammend fonds, dat zich richtte op het verschaffen van genees- en/of heelkundige behandeling en verpleging in ziekenhuizen. Sinds 1994 heeft de stichting tot doel het bevorderen van de gezondheidszorg door het verlenen van subsidies aan (innovatieve) projecten. Informatie over de aanvraagprocedure en gesteunde initiatieven zijn te vinden op de website: www.voorzorg-utrecht.nl.

Maatwerk bij participeren

 

­