­

R92 en iedereen die zich verbonden voelt met de IRB, vindt het bieden van goede herstelondersteunende zorg en het bevorderen van de participatie belangrijk. Daarom stond deze dag in het teken van kennis delen over belangrijke ontwikkelingen en initiatieven op dit vlak. Er zijn mooie en effectieve praktijkvoorbeelden gegeven hoe we met inzet van de IRB een steentje bijdragen aan het vergroten van participatiekansen van jongeren en volwassenen met psychische en psychosociale problemen.

Er is ingedoken op de praktijkmogelijkheden en ervaringen van steun geven als jongeren (passend) onderwijs willen volgen, een startkwalificatie willen behalen, een beroep willen kiezen en/of een mbo- of hbo-studie van eigen keuze willen volhouden om een diploma te halen. Veel dank voor de bijdragen van Lies Korevaar, Angela Horst, Franca Hiddink, Corola Wetering, Jan-Willem Stolk & Burak Yilmaz en Henriëtte Klunder & Dorien Fink.

Voor de bevordering van herstelondersteunende zorg is ingegaan op de noodzaak en meerwaarde van een betere positionering van Ervaringsdeskundigheid in alle lagen van Welzijn, Zorg en het Sociaal domein en de recente ontwikkelingen op het gebied van scholing en bekwaming van ervaringsdeskundigheid. Veel dank voor de bijdragen van Alie Weerman, Anja Gouwerok en Saskia Dellebeke.

En last but not least, is er ook een workshop gegeven, over mogelijke meerwaarde en inzet van ervaringskennis bij de opleiding social work, met dank aan Irma Dekker en Kwen Katuk.

Allemaal goede en mooie ontwikkelingen waar veel belangstelling voor was.

Blij met zoveel gedrevenheid en aanhoudend enthousiasme van onze IRB-Experts, IRB-docenten en de medewerkers van ons bureau.
We sluiten ons dan ook volledig aan bij de woorden van Alie Weerman, ‘Wat een mooi clubje mensen zijn hier altijd!’

Namens het team van R92
Birgit Sporken
Algemeen Directeur

Maatwerk bij participeren

 

­