­

Zoals eerder aangekondigd vindt op donderdag 9 november de expertdag plaats met als onderwerp: 'Ondersteunend leren'. 

Elk jaar verlaten scholieren en studenten vroegtijdig het onderwijs. Dit leidt vaak tot een toename van participatieproblemen in de toekomst van deze jonge mensen. Op deze studiedag hebben we een mooi en gevarieerd programma, gevuld met dagelijkse praktijkvoorbeelden waarvan een aantal gebaseerd zijn op de IRB.

Plenair en in de workshops zal er ingegaan worden op verschillende manieren van studie-ondersteuning zowel op MBO1- als op Hbo-niveau. Aan bod komt hoe je als professional een bijdrage kunt leveren aan het verminderen van uitval en het verkleinen van vroegtijdig schoolverlaten. Uiteraard vanuit het uitgangspunt dat het draait om de eigen wensen en keuzes van de student om zich verder te ontwikkelen en maatschappelijk mee te kunnen doen. Verder wordt er ingegaan op enkele actuele ontwikkelingen binnen opleidingen tot Ervaringsdeskundigen en het leren benutten van ervaringskennis in een opleiding voor Social Work.

Programma Expertdag (PDF) 

Maatwerk bij participeren

 

­