­

Grondlegger van R92, psychiater Jos Dröes werd op 7 juni in Het Muntpunt te Brussel geïnterviewd door psycholoog en kwartiermaker Peter Dierinck.

Peter werkt voor Te Gek!?, een organisatie vallend onder de Vlaamse overheid die zich richt op het tegengaan van het taboe rond psychische aandoeningen en het bevorderen van herstelgericht werken. Hij is onder de indruk van de recentelijk verschenen werk-autobiografie van Jos getiteld "Ruimte maken voor herstel" en wilde er graag over in gesprek met de auteur.

Het interview werd ter plekke beluisterd door een dertigtal aanwezigen. Dat publiek, de interviewer en Jos toonden zich zeer tevreden met het resultaat.

Het volledige interview van omstreeks een uur is te beluisteren via onderstaande link:

Spotify of via de andere podcastkanalen te vinden onder “Te Gek!?”

Maatwerk bij participeren

 

­