­

De IRB is een waardevol handvat voor de professional om een persoon te helpen bij het verkennen, kiezen, verkrijgen en/of behouden van een zelfgesteld doel. Dit kan op verschillende terrreinen, maar zeker ook op werk.

Wanneer je dit als professional combineert met IPS dan heb je helemaal goud in handen.

Tips en ervaringen:
- Gebruik IPS en IRB samen.
- Gebruik IRB voor zelfregie en strategie.
- Gebruik IPS om concrete stappen naar werk te zetten.
- IRB is een gespreksmethodiek; leid professionals daarin op.
- Zet IPS en IRB modelgetrouw in en vergroot zo de effectiviteit.

Lees hier verder in het artikel van De Programmaraad Regionale Arbeidsmarkt: 

Naar artikel

Maatwerk bij participeren

 

­