­

Met veel plezier kijken we terug op maandag naar onze bijeenkomst. Deze dag werd georganiseerd voor geïnteresseerden, IRB-experts en IRB-docenten. De plenaire sprekers Merel Schuring, Harry Michon en Cris Bergmans gingen allen in op het belang van werk. Merel Schuring vanuit het perspectief dat werk voor een toename zorgt in het ervaren van een betere gezondheid.

Harry Michon ging in op de ontwikkelingen van richtlijnen om knelpunten te minderen bij de uitvoering van overheidswetten, waardoor de participatiesteun meer dienstbaar kan verlopen. En als laatste vertelde Cris Bergmans over het project “Hoofzaak Werk” en welke kansen dit biedt voor trajecten die naar betaald werk leiden.

Na het plenaire gedeelte volgden 3 workshoprondes met elk 2 workshops, die erg enthousiast ontvangen werden. Zo werd er een inkijk gegeven in de unieke maatwerkondersteuning van Dokwurk. Op de wijze, hoe zij actief mensen begeleiden op de gehele participatieladder, dat dit aansluit bij de behoefte van deelnemers en hoe het hen praktisch ook meer arbeidskansen biedt. En ook in de Beroepentuin, die zowel aansluit bij de klant- als bij de (energietransitie)marktbehoefte. In de Beroepentuin hebben deelnemers keuzemogelijkheden, ze kunnen onderzoeken of er werk is wat bij ze past. En als dit zo is, krijgen ze een gerichte training met een certificering en een baangarantie.

Bij de workshop ‘Bluf CV opnieuw bekeken’, is ingegaan op een mogelijkheid om lege gaten in een CV anders te leren vullen wanneer mensen langdurig niet gewerkt hebben. Hoe zij hun ervaringen, kwaliteiten en ondernomen activiteiten kunnen herdefiniëren en met meer zelfvertrouwen hun CV kunnen opstellen. Verder is in een workshop IPS als werkwijze toegelicht. IPS is een participatie bevorderende methode, die ingezet kan worden bij ggz-cliënten die zorg ontvangen van een ggz-instelling. IPS is goed onderzocht en heeft de hoogste effectiviteit. IPS heeft baanbrekend werk verzet in het realiseren van betaald werk trajecten!

In een andere workshop is daarop voortborduurt. Er is ingegaan op de praktijkmeerwaarde die klanten, trajectbegeleiders, gemeenten, UWV, reïntegratiebedrijven en zorginstanties ervaren door een gecombineerde toepassing van IPS en IRB in betaald werk trajecten. Klanten ervaren meer zelfregie en aansluiting in wat er nodig is om knelpunten aan te pakken om hun doelen te realiseren, professionals ervaren meer handvatten en tools voor de gesprekken die zij voeren, ook op andere leefterreinen dan op werk en organisaties willen vakbekwame professionals die vanuit een visie kunnen opereren in het hele sociale domein.

Een zinvolle, mooie dag, met een dringende en grote vervolgopdracht: er is nog veel te doen, om meer arbeidsinclusie te realiseren!

 Save the date: de volgende IRB-Bijeenkomst staat gepland op 9 november en heeft als thema “Leren”.


Het programma was als volgt:

Merel Schuring (Erasmus Universiteit) De waarde van werk voor gezondheid

Harry Michon (Movisie) / Simpel Switchen. Is het wel zo simpel?

Cris Bergmans, (Divosa)/ Hoofdzaak werk

Workshops:

 Dorien Verhoeven (Phrenos) en Lars de Winter IPS

In deze workshop wordt ingegaan op wat IPS inhoudt en hoe het werkt in de praktijk.

  1. Jurjen Kingma & Irma Blauw (Dokwurk) Dokwurk biedt begeleiding op de gehele participatieladder

We laten zien wat we doen, hoe we het doen en waarom activering werkt richting betaald werk.

  1. Esther Talsma & Agnes van Lankvelt (GGz Oost brabant) & Birgit Sporken Praktijkmeerwaarde: combinatie IPS & IRB

Wij gaan in op praktijkervaringen van het inzetten van beide methodieken en wat dit voor klanten, professionals en anderen belanghebbende kan brengen.

  1. Seyit Yeyden (Managing Partner Beroepentuin) De beroepentuin

De beroepentuin zorgt voor een hele korte route naar betaald werk. In deze workshop wordt uitgelegd hoe mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt zich bijzonder snel kunnen kwalificeren, en gegarandeerd een gewenste betaalde baan kunnen krijgen. 

  1. Monique van Biezen: Bluf-cv opnieuw bekeken

‘De ‘Bluf-cv’ deed zijn werk en vol vertrouwen ben je aan de slag. Totdat je vanwege je verdere loopbaanontwikkeling weer opnieuw opzoek gaat naar een baan. Grijp je terug op de Bluf-cv of heb je inmiddels andere tools in huis?’ Tijdens deze workshop wordt ingegaan op het maken van een ‘Bluf-cv’ en aanvullende mogelijke ondersteuning.

  1. Esther Talsma & Agnes van Lankvelt & Birgit Sporken Praktijkmeerwaarde: combinatie IPS & IRB

Wij gaan in op praktijkervaringen van het inzetten van beide methodieken en wat dit voor klanten, professionals en anderen belanghebbende kan brengen.

Maatwerk bij participeren

 

­