­

Wij delen graag dit interview van Artie van Tuijn, adviseur basisnetwerk Beschermd Wonen en Begeleiding. Dit interview gaat over de verdere professionalisering van ervaringsdeskundigheid. Artie blikt hiervoor kort terug en vooruit.

Hij vertelt over zijn eerste kennismaking, met wat hij noemt een ‘up-site down psychiatrie’, waar professionals voor mensen besloten welke zorg zij kregen. Waar ziekte denken en diagnoses centraal stonden. Hij vertelt over het ontstaan van rehabilitatie benaderingen. Dit zorgde volgens hem, voor een grote verschuiving in de benaderingswijze van mensen die ggz ontvingen. Er werd voor het eerst aan henzelf gevraagd, wat zij wensten en op welke wijze zij wilde participeren. Hij vertelt over de verdere kanteling in de zorg. Waar steeds meer ruimte wordt geboden voor persoonlijk herstel en empowerment. Waar de stem en ervaringen van (ex) ggz-cliënten pijlers zijn geworden voor de kwaliteit van zorg en waarvoor inzet van ervaringsdeskundigen van cruciaal belang is. Artie ondersteunt het van harte, dat het vak van ervaringsdeskundigheid zich verder kan professionaliseren. Hij plaats echter ook kanttekeningen en geeft bestuurders advies, om dit proces kansrijker te ondersteunen en de gewenste doorontwikkeling mogelijk te maken.

Lees het hele interview hier.

Maatwerk bij participeren

 

­