­

Kenniscentrum Phrenos organiseert in samenwerking met R92, RINO-groep, Mind en het Trimbos-instituut een studiedag. Deze dag is interessant voor iedereen die de sociale inclusie en participatie wil bevorderen van mensen die geestelijke gezondheidzorg ontvangen. Nieuwe inzichten uit onderzoek én praktijk rond maatschappelijk herstel en inclusie in Nederland worden deze dag belicht en besproken.

Je krijgt een overzicht van de belangrijkste inzichten van de afgelopen jaren:

Zes onderzoekers presenteren hun belangrijkste onderzoeksbevindingen naar herstelondersteunende methodes (waaronder de SRH en IRB). Cliënt- en familievertegenwoordigers delen vanuit hun perspectief de belangrijkste inzichten van het afgelopen decennium en de lessen die we hieruit kunnen trekken voor de toekomst.

In de workshops kun je actief meedenken over wat er nodig is voor de toekomst, hoe we met vereende krachten kunnen bijdragen, zowel vanuit onderzoek als praktijk, om maatschappelijk herstel en inclusie in het nieuwe decennium beter te helpen realiseren.

De dag wordt afgesloten met het uitreiken van de Douglas Bennett Award 2021, de Award wordt toegekend aan een project of initiatief wat een bijdrage levert aan de (kwaliteit) van inclusie voor mensen die ggz ontvangen!

Wil je meer weten of je inschrijven? Klik dan hier

Maatwerk bij participeren

 

­