­

Door alle onzekerheden of wij op 5 oktober elkaar al kunnen ontmoeten, hebben wij besloten om ons fysieke congres door te schuiven naar volgend jaar. Informatie hierover volgt binnenkort!
Omdat wij deze dag niet zomaar aan ons voorbij willen laten gaan, bieden wij een sterk alternatief programma online!

Onze eerdere Webinars stonden al twee keer in het teken van “Gele kaart voor buitenspel”. Ons laatste Webinar in deze reeks vormt een mooi sluitstuk, met het thema 2x geel = rode kaart.

“Rode kaart voor voortijdig schoolverlaten”

Het ondersteunen van jongeren met psychische en cognitieve problemen bij het kiezen, verkrijgen en behouden van een reguliere opleiding

dinsdag 5 oktober van 14:30 uur tot 16:00 uur via ZOOM

Aanmelden

Inleiding
De overheid geeft deze rode kaart ook. Zij wil dat in 2021 het uitvalcijfer van voortijdige schoolverlaters is teruggebracht naar 20.000 jongeren. Met extra geld wil zij het onderwijs stimuleren om jongeren op verschillende manieren te ondersteunen. Stakeholders, zoals ouders, gemeenten, onderwijsinstellingen en zorginstanties, willen ook dat de huidige situatie verbetert.

Tijdens de Webinar van dinsdag 5 oktober richten wij ons op hoe je jongeren doelgericht kunt steunen, zodat zij hun opleiding kunnen blijven volgen en afronden met een diploma. We laten enkele goed werkende praktijkvoorbeelden zien, die inzicht geven in wat belangrijk en mogelijk is. De IRB als methode vormt in alle bijdragen de leidraad.

Hoofspreker Masterclass
Wij zijn verheugd met de hoofdspreker van onze Masterclass, Lies Korevaar, Lector Rehabilitatie aan de Hanzehogeschool Groningen. Lies heeft zich zeer verdienstelijk gemaakt en baanbrekend werk verzet op het gebied van Begeleid Leren. Hij heeft dit gedachtengoed zowel in Nederland als internationaal op de kaart gezet. In 2019 is hij verkozen tot lector van het jaar op het gebied van studentenwelzijn.


Praktijkuitvoering
In aansluiting op zijn lezing worden twee presentaties gegeven. Dit zijn goede praktijkvoorbeelden waarin werkende methodische handvatten worden besproken van leer- en zorgtrajecten, waarbij het behalen van een MBO1 (startkwalificatie) en het behalen van een (HBO-) diploma het doel is. Tijdens de Webinar en daarna, is er natuurlijk gelegenheid om vragen te stellen.

Voor wie
Iedereen die interesse heeft is welkom. We denken dat deze Webinar relevant is voor beleidsmakers van gemeenten, onderwijs- en zorginstellingen en voor docenten, behandelaren en (Jeugd)zorgverlening. Kortom, voor iedereen die een taak heeft om zich in te spannen voor en te voorkomen dat jongeren met psychische problemen voortijdig schoolverlater worden.

Programmering

14:15 uur ‘Inloop’

14:30 uur tot 14:35 uur Welkomstwoord door Birgit Sporken (Projectmanager R92)

14:35 uur tot 15:00 uur Presentatie door Dr. Lies Korevaar (Lector Rehabilitatie Hanzehogeschool)

15:10 uur tot 15:30 uur ‘Meer kans op een startkwalificatie’ door Jan Willem Stolk & Burak Yilmaz

Jan Willem Stolk, docent bij Yulius onderwijs en docent bij R92 neemt je, samen met Burak Yilmaz, docent maatschappijleer en Burgerschap mee, in de uitdagingen van jongeren met een achtergrond in de ortho- en forensische jeugdpsychiatrie die hun MBO1 diploma willen halen.

15:35 uur tot 15:55 uur “Move AHead” een cognitieve vaardigheidstraining voor studenten door Franca Hiddink. Franca is docent bij Sociale Studies en medewerker bij
 het lectoraat Rehabilitatie Hanzehogeschool Groningen en docent bij R92. Zij heeft jaren ervaring met het begeleiden van studenten. Zij gaat in op cognitieve problemen waarvan studenten zelf aangeven dat zij er veel moeite mee hebben. Denk aan concentreren, plannen en het je houden aan een planning. Er is een werkboek ontwikkeld voor studenten en een handleiding voor begeleiders om studenten deze vaardigheden te leren. Tijdens de presentatie worden enkele vaardigheden toegelicht en geoefend.

15:55 uur tot 16:00 uur Afsluiting

Kosten en aanmelding

Deelname kost € 25,- per persoon.
Wanneer je ook aanwezig bent geweest bij een of beide Webinars Gele kaart voor buitenspel kun je kosteloos deelnemen. Alle andere (eventuele) kortingen vervallen hiermee.

Aanmelding voor de Webinar kan nu via:

Aanmelden

Maatwerk bij participeren

 

­