­

Belangrijke en dringende oproep voor herstelondersteunende zorg binnen de Wlz!

De Wlz biedt, al wordt dit niet altijd zo belicht, belangrijke participatiekansen voor mensen met ernstige psychiatrische problemen, namelijk dat zij kunnen wonen naar wens, met de nodigde intensieve begeleiding en zorg. Dit sluit aan bij de universele rechten van mensen met een handicap (VN verdrag 2016).

Jan Berndsen en Guus Schrijvers houden in hun artikel een pleidooi, dat het daarbij van groot belang is dat de inhoud van zorg zich ook dan blijft richten op herstel- en ontwikkeling. Hun boodschap wordt visueel zichtbaar in de FACT-Sheet van Vektis, wat laat zien dat 20% van de EPA doelgroep jaarlijks uit zorg stroomt, waarvan 83% niet meer terug in zorg komt. Dat betekent dat de gemiddelde duur van EPA-zorg 6 jaar is (zie hier). EPA-zorg en zorgbehoefte van mensen die kampen met EPA is bij velen, dus wel degelijk eindig.

Ook het net gepubliceerde langdurig onderzoek van Stynke Castelein onderschrijft de grote kansen op herstel. 

Wij sluiten ons van harte aan bij de oproep van de schrijvers dat het van groot belang is dat het steunaanbod van de ggz zich blijft richten op herstel en ontwikkeling, passend bij veranderende wensen en mogelijkheden van mensen. En zeer zeker ook, omdat de Wlz komend jaar toegankelijk is voor jongeren!

Wil je het artikel van Jan Berndsen en Guus Schrijvers lezen? Klik hier.

Maatwerk bij participeren

 

­