­

Op 6 april gaven onze docenten Claudia Thyssen en Cees Witsenburg een workshop op het congres "Omgaan met verslaving in het sociaal domein".

Gebaseerd op hun eigen ervaringen betoogden ze dat verschillende betrokkenen bij iemand met participatieproblemen verschillende agenda's kunnen hebben. Hoewel allen zullen zeggen dat ze het belang van de cliënt voor ogen hebben is het niet altijd duidelijk wat de cliënt wil of wordt diens wens niet altijd als uitgangspunt genomen.

Claudia en Cees stelden daarom voor die wens centraal te stellen. Vanzelfsprekend is het daarvoor noodzakelijk eerst te achterhalen wat de cliënt wil en het startpunt ligt dan volgens hen bij het creëren van een samenwerkingsrelatie met de cliënt. Vaak hebben cliënten al heel wat hulpverleners voorbij zien komen en hebben ze geen hoge verwachtingen van "de zoveelste". Daarom benadrukten ze het belang van het winnen van vertrouwen. Ze presenteerden daarbij de IRB als een ideale gereedschapskist die handvatten biedt wat betreft het methodisch begeleiden van het proces van verkennen, kiezen, verkrijgen en behouden van een rol waarin iemand meedoet in de samenleving. En daarnaast, minstens even belangrijk, als een benadering om de relatie met de cliënt vorm te geven door gebruik te maken van de vaardigheden van het scheppen van een band, vooral door begrip te tonen.

Claudia en Cees waren dan ook blij toen aan het einde van het congres op de vraag aan de deelnemers om in één woord samen te vatten wat op deze dag de belangrijkste boodschap was, het meest werd genoemd: LUISTEREN.

Maatwerk bij participeren

 

­