­

Afgelopen week promoveerde Gineke Hanzen aan de Rijksuniversiteit Groningen op het onderwerp: "Participatie van volwassenen met visuele en (zeer) ernstige verstandelijke beperkingen." R92 heeft als voorbereiding op het onderzoek van Gineke Hanzen intensief met haar samengewerkt bij de ontwikkeling van een aangepaste vorm van de IRB, “Zorg voor Participatie+”. In deze aangepaste IRB zijn oplossingen gevonden voor de beperkingen die optreden, wanneer verbale communicatie met de betrokken persoon zelf niet of nauwelijks mogelijk zijn, maar men tóch maximaal wil aansluiten bij diens voorkeuren en opvattingen.

De ontwikkelde training “Zorg voor Participatie” is in nauwe samenwerking met verschillende cursusgroepen van ervaren begeleiders gezamenlijk doorontwikkeld tot het voorlopige eindresultaat, genaamd “Zorg voor Participatie+”

De introductie van het nadenken over de (maatschappelijke) rollen van betrokken cliënten en de activiteiten waarmee die rollen gevuld zijn, bleken een eye-opener voor veel begeleiders en het startpunt voor veel creatieve nieuwe ideeën.

Op de website van de RUG lezen wij het volgende bericht:

Hanzen onderzoekt in haar proefschrift participatie voor volwassenen met (Z)EVB. Aan de hand van de inbreng van ouders, familieleden, begeleiders, (para)medici, gedragsdeskundigen en onderzoekers heeft zij het begrip bij deze doelgroep onderzocht en gedefinieerd. Participatie bij deze doelgroep bestrijkt een breed gebied, uitgewerkt in verschillende domeinen.

Het blijkt dat de ondersteuning aan deze volwassenen in residentiële voorzieningen al wel is gericht op een aantal participatiedomeinen, zoals “ervaren/ontdekken” en “betrokkenheid”. Op andere domeinen, zoals “inclusie” en “vrije tijd” , is de participatie echter beperkt en kan deze worden verbeterd.

Het gebruik van de ontwikkelde interventie “Zorg voor Participatie+” liet positieve trends zien op de ideeën en het gedrag van de begeleiders ten aanzien van de participatie. De verandering geeft positieve effecten op zowel de actieve betrokkenheid bij activiteiten van de volwassenen met (Z)EVB, als op het aantal initiatieven van begeleiders om deze betrokkenheid te stimuleren.

Hanzen pleit ervoor extra aandacht te geven aan de participatie van deze doelgroep in de opleiding van de begeleiders. Verder is zij voorstander van de verbetering van implementatie van ZVP+ om de effecten van de interventie te vergroten. Tot slot noemt zij bewustwording: participatie van volwassenen met (Z)EVB is een verantwoordelijkheid van alle mensen die bij hen betrokken zijn, zowel binnen als buiten de residentiële voorziening.

Link naar het proefschrift: PDF

Maatwerk bij participeren

 

­