­

Maatschappelijk Herstel is (g)een Kunst?!

Stichting Rehabilitatie ’92 (R92) houdt zich bezig met bij- en nascholing van werkers in de zorg en in het sociale domein. Onze methodiek is de Individuele Rehabilitatie Benadering (IRB), een evidence based methode. We richten ons op de begeleiding van kwetsbare burgers, zoals jongeren en volwassenen met psychische en verslavingsproblemen en/of een verstandelijke beperking.

Kort gezegd houden we ons bezig met het helpen realiseren van wensen en kansen van deze mensen. We richten ons op hun maatschappelijk herstel op alle levensgebieden, zoals wonen, werken, leren, sociale contacten en financiën. Al 25 jaar probeert R92 zorg en welzijn van binnenuit te inspireren om zich met deze thema’s bezig te houden.

Nog steeds is het zo, ook al werkt de landelijke en lokale overheid nu voortvarend de goede kant op, dat echt bezig zijn met en het behalen van resultaten in het ondersteunen van participatie in de praktijk tegenvalt. Betrokken burgers met een beperking rapporteren nog steeds een grote achterstand op de terreinen financiën, arbeid, opleiding, sociale contacten, activiteiten etc. (bron: 3-e Trimbosmonitor Ambulantisering, 2017)

Aanmelden kan via: http://rehabilitatie92.nl/inschrijfformulier-r92-congres-1-oktober-2018

Brochure R92 Congres 1 oktober 2018 (PDF)

Maatwerk bij participeren

 

­