­

Let op: Geaccrediteerd met 8 punten door het BPBI (Brancheverening Bewindvoerders en Inkomensbeheerders)

Een op de zes Nederlanders heeft problemen op financieel vlak, vijftien procent van alle huishoudens in Nederland heeft (risico op) problematische schulden en twee en een half procent maakt gebruik van schuldhulpverlening (SCP, 2016). Veel mensen willen graag hun financiële problemen oplossen en zelfredzamer worden.

 

Ook de overheid zet sterk in op de deelname en zelfredzaamheid van álle burgers aan de samenleving. Het bestaande hulpaanbod leidt nog te vaak er toe dat financiële taken van burgers worden overgenomen (beschermingsbewind, schuldhulpverlening), wat de burger niet zelfredzamer maakt.
De laatste jaren zijn omvang en kosten van deze vormen van deze hulp schrikbarend toegenomen; de noodzaak tot een andere koers is dan ook groot.
De overheid wil dat het ondersteuningsaanbod de financiële zelfredzaamheid van haar burgers vergroot. Zij wil preventief dat de instroom naar beschermingsbewind beperkt wordt en ook dat er meer uitstroom plaats vindt, zodra en waar dat kan.

Werkers uit de financiële dienst / hulpverleners / begeleiders zijn op zoek naar tools. Hulpaanbod dat gericht is op het vergroten van de zelfredzaamheid bestaat meestal uit standaard trainingsmodulen waarbinnen relatief eenvoudige generieke cognitieve vaardigheden worden geleerd. Hierbij ontbreekt maatwerk voor de individuele situatie. Veel van deze trainingen sluiten in de praktijk dan ook onvoldoende aan om de zelfredzaamheid van cursisten te vergroten. De kernproblemen van complexe armoede en schaarste worden te weinig gezien en aangepakt, zoals sociale, woon-, motivatie en overzicht problemen, probleemoplossend vermogen en assertiviteit problemen. Staatssecretaris Klijnsma (2015) roept op tot het bieden van maatwerk ondersteuning om de zelfredzaamheid te kunnen bevorderen, juist vanwege deze complexiteit.

In deze module worden tools en handvatten aangereikt aan werkers, in de financiële dienstverlening en in de hulpverlening, waarmee zij (financieel) kwetsbare mensen kunnen ondersteunen die financieel zelfredzamer willen worden.

Duur: De training duurt 2 dagen van 10.00-17.00 uur inclusief een uur pauze. De trainingsdagen worden meestal om de week gegeven. Inzet is 12 contacturen en 2 uur zelfstudie.

Data: 

Groep 1:6 november en 27 november

Groep 2: 19 december 2018 en 9 januari 2019

Kosten: € 695.- per persoon inclusief lesmateriaal en catering

Brochure WMOdule Financiële Zelfredzaamheid (pdf)

Maatwerk bij participeren

 

­