­

In deze module worden tools en handvatten aangereikt aan werkers, in de financiële dienstverlening en in de hulpverlening, waarmee zij (financieel) kwetsbare mensen kunnen ondersteunen die financieel zelfredzamer willen worden.

Maatwerk bij participeren

 

­