­

Op 28 november vond in Utrecht de tweede Inspirerende Rehabilitatie Bijeenkomst plaats voor alle docenten en experts rehabilitatiecounseling. De IRB dag is in 2015 in het leven geroepen om het groeiende aantal mensen met een expertdiploma iets extra’s te kunnen bieden. Uiteraard biedt ook ons tweejaarlijks congres voor experts de mogelijkheid hun kennis te updaten en te netwerken. De IRB dag heeft als voordeel dat deze alleen toegankelijk is voor diegene die de experttraining gevolgd hebben en dus volledig zijn ingevoerd in de IRB. Dit heeft met name voor de workshophouders het voordeel dat ze de basis als bekend mogen veronderstellen en dieper op de stof kunnen ingaan. Voor de experts betekent dit dat ze op deze dag daadwerkelijke verdieping krijgen aangeboden.

Daarnaast leeft bij veel experts de behoefte om te kunnen netwerken met experts uit andere instellingen om van elkaar te leren en ervaringen uit te kunnen wisselen.
Met het programma van 28 november zijn we in beide doelstellingen geslaagd voor de ruim 70 aanwezigen.
In de ochtend was er een plenaire lezing van Tom van Wel over herstelondermijnende reflexen bij de hulpverlener. Het herkenbare verhaal over hoe goede bedoelingen een tegengesteld effect kunnen sorteren viel in vruchtbare bodem bij de aanwezigen.
Ook de presentatie van Lisette v.d. Meer, senior-onderzoeker en psycholoog bij Lentis, over ART de nieuwe standaard voor langdurige zorg in de psychiatrie was op zijn plek. Art (Active Recovery Triad) is na FACT en HIC de derde formule waarin gepoogd wordt best practices in de Nederlandse GGZ tot standaard te verheffen. ART levert als model voor de langdurige zorg bij uitstek een bijdrage aan implementatie van rehabilitatietechnieken.
Beide presentaties gaven extra inzicht in de relatie tussen herstel en rehabilitatie.

Na een uitgebreide netwerklunch konden de aanwezigen ’s middags kiezen uit 3 verdiepende workshops;
Jos Dröes met IRB in beeld mocht zich verheugen in enthousiaste belangstelling. Veel expert zien in IRB in Beeld een waardevolle aanvulling van hun bestaande gereedschapskist.
Venu Nieuwenhuizen verzorgde de workshop Aquisitie; meer betaald werk voor mensen met een psychische beperking. Hij liet in de deelnemers profiteren van zijn eigen kennis en opgebouwde ervaring op dit gebied.
Els Luijten verzorgde een workshop over Vaardigheden kun je Leren, het nieuwe lespakket waarin uitgebreid wordt ingegaan op het aanleren van vaardigheden aan cliënten; een essentiële rehabilitatietechniek.

Na een afsluitend hapje en drankje konden we tevreden terug kijken. Wat een feest om zoveel deskundige IRB-ers bij elkaar te zien!

IMG 0092

Ontvangst met koffie/thee en wat lekkers.

IMG 0097

Annemarie Zijlstra opent de dag.

IMG 0110

Workshop Vaardigheden kun je Leren

IMG 0115

Workshop Acquistie door Venu Nieuwenhuizen.

IMG 0122

Workshop IRB in Beeld door Jos Dröes

 

Maatwerk bij participeren

 

­