­

Wij vertellen u graag meer over de:

 1. Evidentie
 2. IRB toepassing op verschillende leefdomeinen/ terreinen
 3. IRB toepassingsmogelijkheden bij verschillende doelgroepen
 4. IRB-implementatie (aspecten)

 

Ad 1. Evidentie IRB

 • Wilma Swildens, Jooske T van Busschbach, Harry Michon, Hans Kroon, Maarten W J Koeter, Durk Wiersma, Jim van Os, (2011). Effectively Working on Rehabilitation Goals: 24-Month Outcome of a Randomized Controlled Trial of the Boston Psychiatric Rehabilitation Approach Can J Psychiatry. 2011;56(12):751–760.
 • Busschbach, J.T. van, Swildens, W., Michon, H., Kroon, H., Koeter†, M., Wiersma, D., & Os J. van (2016). Effectiever werken aan rehabilitatiedoelen: lange termijn uitkomsten van een gerandomiseerde studie naar individuele rehabilitatiebenadering. Tijdschrift voor Psychiatrie, 58(3), 179–189.
 • Busschbach, J., W. Swildens, H. Michon, H. Kroon. J. van Os en D. Wiersma (2011) Succesvol net de Individuele Rehabilitatie Benadering. In: Rooijen S. van en J. van Weeghel (Red.). Psychiatrische Rehabilitatie Jaarboek 2010-2011. Amsterdam: SWP.
 • Sanches, S. A., Swildens, W. E., van Busschbach, J. T., Farkas, M. D., van Weeghel, J., & van Wel, T.(2017, August 3). FiRe: Evaluation of a Fidelity Measure to Promote Implementation of Evidence-Based Rehabilitation. Psychiatric Rehabilitation Journal. Advance online publication. http://dx.doi.org/10.1037/prj0000276

 

 Ad 2. IRB toepassing op verschillende leefdomeinen/terreinen

Asset 29

Wonen

 • Dröes, J. (2016) Rehabilitatie in beschermd, begeleid en zelfstandig wonen. In: Korevaar, L. en Dröes J.  (Red.) Handboek Rehabilitatie voor zorg en welzijn p 203-219. Bussum: Coutinho.
 • Hoe werkt het (2015). Het wegwijs in de psychiatrische begeleiding in de Wmo. Brochure RIBW Alliantie, GGZ Nederland en Federatie Opvang.
Asset 29

Werken

 • Korevaar, L., V. Nieuwenhuizen, T. van Wel, H. Michon en J. van Weeghel (2016). Aan het werk met de IRB en IPS. In: Korevaar, L. en J. Dröes (Red.) Handboek Rehabilitatie voor zorg en welzijn p 221-233. Bussum: Coutinho.
 • Danley, K.S., Sciarappa, K. & MacDonald-Wilson, K. (1992).Choose-get-keep: A psychiatric
 • Rehabilitation approach to supported employment. In: R.P. Liberman (Red.), New directions in
 • Mental health services: Effective psychiatric rehabilitation. San Francisco: Jossey Bass, 53: 87-96.
 • Danley, K.S., Rogers, E.S., MacDonald-Wilson, K. & Anthony, W.A.(1994). Supported
 • Employment for adults with psychiatric disability: Results of an innovative demonstration project. Rehabilitation Psychology, 39: 269-276.
 • Hutchinson, D., Anthony, W.A., Massaro, J. & Rogers, E.S. (2007). Evaluation of a combined
 • Supported computer education and employment training program for persons with
 • Psychiatric disabilities. Psychiatric Rehabilitation Journal 30 (3): 189-197.
 • Nieuwenhuizen, V. & Wel van, T. (2017).Personally recommended: Establishing contact with potential employers on behalf of people with serious mental illness. Journal of Vocational Rehabilitation 47.
 • Daginvulling en participatie (2017). Generieke module p 14, 29,30. Netwerk kwaliteitsontwikkeling GGz. Utrecht.
Asset 29 Asset 29

Activering, vrije tijd

 • Wunderink, C. (2017) Maatschappelijk herstel: actieve en passieve sociale inclusie. Dagbesteding, werk, sociale contacten en vrije tijd. In: Zuthem, J.W. van, F. Kroon, C. Wunderink, J. van Weeghel en S. van Rooijen (Red.) Ondersteuning van psychisch kwetsbare mensen p 124-135. Amsterdam: SWP.
 • Daginvulling en participatie (2017). Generieke module p 14, 29,30. Netwerk kwaliteitsontwikkeling GGz. Utrecht.
Asset 29

Leren

 • Hofstra, J en L. Korevaar (2017.) Toolkit Begeleid Leren. Jongeren met een psychische beperking begeleiden bij het kiezen, verkrijgen en behouden van een reguliere opleiding. In: Zuthem, J.W. van, Kroon F., Wunderink, C., Weeghel, J. van &  Rooijen S. van (Red). Ondersteuning van psychisch kwetsbare mensen p149-158. Amsterdam: SWP.
 • Schaap. A. (2011).  Naar school met een psychische beperking: een hele opgave. Een casestudy naar ervaringen van jongeren met psychische beperkingen die een reguliere opleiding volgen. Hanzehogeschool: Groningen.
 • Korevaar, L. (2005). Rehabilitatie door educatie. Onderzoek naar een Begeleid Lerenprogramma voor mensen met psychiatrische problematiek. Amsterdam: SWP.
 • Bassant, M. & Korevaar, L. (2002). Van start tot finish, 1999-2002: publicatiebundel van het
 • Rotterdamse project begeleid leren. Rotterdam: ROC Zadkine, Stichting Rehabilitatie '92; Trimbos Instituut.
 • Sullivan, A.P., Nicolelis, D.L, Danley, K.S. & MacDonald-Wilson, K. (1993). Choose-Get-Keep: A Psychiatric Rehabilitation Approach to Supported Education.Psychosocial Rehabilitation Journal, 17(1), p. 55-68.
 • Unger, K.V., Anthony, W.A., Sciarappa, K., & Rogers, E.S. (1991). A supported education program for young adults with long-term mental illness. Hospital and Community Psychiatry, 42: 838–842.
Asset 29

Sociale contacten/ relaties

 • Dröes, J. en  A. Keldenich (2007) Uitbreiden en verbeteren van je sociale netwerk. Tijdschrift voor Rehabilitatie, 16:4, 26-37.
Asset 29

Ouderschap

 • Ende van der, P. C. (2016) Vulnerable parenting: A study on parents with mental health problems: Strategies and support. Hanze University: Groningen.

 

Ad 3. IRB toepassing bij verschillende doelgroepen

De benadering is voordetoepassing bij specifieke doelgroepen bewerkt en aangepast. Daarvan geven we hier enkele voorbeelden.

Bij ouderen gaat het om het behouden van een zelfstandig leven zolang als de oudere dat wenst en zolang het mogelijk is. We noemen de IRB bij ouderen ‘zorg voor zelfstandigheid’ (Dröes, 2016). In deze toepassing wordt veel aandacht besteed aan het aansluiten bij wat de oudere zelf kan en wil. De training is afgestemd op het opleidingsniveau van de medewerkers in deze sector.

 • Dröes, J. (2016) Zorg voor zelfstandigheid. In: Korevaar, L. en J. Dröes (Red.) Handboek Rehabilitatie voor Zorg en Welzijn p 283-297. Bussum: Coutinho.

Bij de ondersteuning van jongeren gaat het om het vinden van een levensinvulling en het verwerven van voldoende zelfstandigheid in een steeds complexere samenleving, ondanks een gebrekkige thuissituatie en/of emotionele en intellectuele achterstand. Omdat de zorg bij jongeren een opvoedkundig element dient te bevatten wordt de IRB hier verbonden met elementen uit het competentiemodel. De methode heet hier: ‘Op eigen benen’

 • Zijlstra A. & M. Venderink (2016) Rehabilitatie en jongeren met een psychische beperking. In: Korevaar, L. en J. Dröes (Red.) Handboek Rehabilitatie voor Zorg en Welzijn p 409-426. Bussum: Coutinho.

Voor de ondersteuning van volwassenen met psychische aandoeningen

Couwenberg, C. & Weeghel, J. van. (2014). Rapport Over de brug. Plan van aanpak voor de behandeling, begeleiding en ondersteuning bij ernstige psychische aandoeningen. Trimbos: Utrecht.

 • Wel, T. van en J. Dröes (2016) Psychiatrische behandeling en rehabilitatie: hoe gaat dat samen? In: Korevaar, L. en J. Dröes (Red.) Handboek Rehabilitatie voor Zorg en Welzijn p 283-297. Bussum: Coutinho.
 • Netwerk kwaliteitsontwikkeling GGz(2017). Ernstige psychische aandoeningen Generieke module, p 15-16. Utrecht: Netwerk kwaliteitsontwikkeling GGz
 • Netwerk kwaliteitsontwikkeling GGz (2017). Herstelondersteuning Generieke module, p 18 -22. Utrecht: Netwerk kwaliteitsontwikkeling GGz. Utrecht.
 • Hoe werkt het (2015). Het wegwijs in de psychiatrische begeleiding in de Wmo. Brochure RIBW Alliantie, GGZ Nederland en Federatie Opvang.

Voor de ondersteuning van ouders met een psychische aandoening

 • Ende P.C. van der & Venderink, M.M. (2008). De ouderrol: behoefteonderzoek en rehabilitatiemethodiek. In: A. Plooy, S. van Rooijen en J. van Weeghel: Psychiatrische rehabilitatie. Jaarboek 2008-2009: 199 - 208. Amsterdam, SWP.
 • Ende van der, P. C. (2016) Vulnerable parenting: A study on parents with mental health problems: Strategies and support. Hanze University: Groningen.

Voor de ondersteuning van mensen met een forensische maatregel

 • Zijlstra, A. (2016). ‘We zeggen allemaal wel dat we aan rehabilitatie doen, maar is dat wel echt zo? Ervaringen met de Individuele Rehabilitatie Benadering (IRB) en Herstel in een forensische setting. Participatie en Herstel, 25, 3, 43-49.

Voor de ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking

 • Zijlstra, A, en G. Hanzen (2017) Zorg voor Participatie. Op weg naar participeren door zeer kwetsbare mensen. In: Zuthem, J.W. van, F. Kroon, C. Wunderink, J .van Weeghel en S. van Rooijen (red) Ondersteuning van psychisch kwetsbare mensen p. 159-170. Amsterdam: SWP.

Voor de ondersteuning van mensen met zintuiglijke beperkingen en verstandelijke beperkingen

 • Hanzen, G en A. Zijlstra (2015) Met de muziek mee. Markant, februari 2015 p 26-29.

 

Ad 4. IRB-implementatie (aspecten)

 • Moorsel, L. van en D. Postulart (2017) Implementatie van de Individuele Rehabilitatie Benadering in GGZ Oost Brabant. Participatie en Herstel, 26, 4, 36-44.
 • Dröes, J. (2016) Implementatie van de Individuele Rehabilitatie Benadering. In: Korevaar, L. en J. Dröes (Red.) Handboek Rehabilitatie voor zorg en welzijn p 167-182. Bussum: Coutinho.
 • Sanches, S. A., Swildens, W. E., van Busschbach, J. T., Farkas, M. D., van Weeghel, J., & van Wel, T. (2017, August 3). FiRe: Evaluation of a Fidelity Measure to Promote Implementation of Evidence-Based Rehabilitation. Psychiatric Rehabilitation Journal. Advance online publication. http://dx.doi.org/10.1037/prj0000276
 • Dröes, J. en M. Yücel (2016) IRB in Beeld: een introductie in de IRB volgens de principes van de ‘Yucelmethode’. Participatie en Herstel 25,4,17-27.
 • Jong, M. de en T. van Wel (2016) Milieu rehabilitatie. In: Korevaar, L. en J. Dröes (Red.) Handboek Rehabilitatie voor zorg en welzijn p 167-182. Bussum: Coutinho.
 • Jong, M. de, B. Sporken en T. van Wel (2010) Het vergeten ggz-milieu - De invloed van het ggz-milieu op de participatie van cliënten. Psychiatrische Rehabilitatie Jaarboek 2010-2011 hoofdstuk 11. Amsterdam: SWP.
Maatwerk bij participeren

 

­