­

Om het toepassen van de IRB te stimuleren stelt R92 de werkbladen en hulpmiddelen van diverse trainingen beschikbaar. Wij raden het gebruik van dit materiaal, alsmede het toepassen van de IRB zonder voorafgaande training en oefening af.

Basis IRB - Werkbladen

Basis IRB - Hulpmiddelen

Klassieke werkbladen

Wij vertellen u graag meer over de:

 1. Evidentie
 2. IRB toepassing op verschillende leefdomeinen/ terreinen
 3. IRB toepassingsmogelijkheden bij verschillende doelgroepen
 4. IRB-implementatie (aspecten)

 

Ad 1. Evidentie IRB

 • Wilma Swildens, Jooske T van Busschbach, Harry Michon, Hans Kroon, Maarten W J Koeter, Durk Wiersma, Jim van Os, (2011). Effectively Working on Rehabilitation Goals: 24-Month Outcome of a Randomized Controlled Trial of the Boston Psychiatric Rehabilitation Approach Can J Psychiatry. 2011;56(12):751–760.
 • Busschbach, J.T. van, Swildens, W., Michon, H., Kroon, H., Koeter†, M., Wiersma, D., & Os J. van (2016). Effectiever werken aan rehabilitatiedoelen: lange termijn uitkomsten van een gerandomiseerde studie naar individuele rehabilitatiebenadering. Tijdschrift voor Psychiatrie, 58(3), 179–189.
 • Busschbach, J., W. Swildens, H. Michon, H. Kroon. J. van Os en D. Wiersma (2011) Succesvol net de Individuele Rehabilitatie Benadering. In: Rooijen S. van en J. van Weeghel (Red.). Psychiatrische Rehabilitatie Jaarboek 2010-2011. Amsterdam: SWP.
 • Sanches, S. A., Swildens, W. E., van Busschbach, J. T., Farkas, M. D., van Weeghel, J., & van Wel, T.(2017, August 3). FiRe: Evaluation of a Fidelity Measure to Promote Implementation of Evidence-Based Rehabilitation. Psychiatric Rehabilitation Journal. Advance online publication. http://dx.doi.org/10.1037/prj0000276

 

 Ad 2. IRB toepassing op verschillende leefdomeinen/terreinen

Asset 29

Wonen

 • Dröes, J. (2016) Rehabilitatie in beschermd, begeleid en zelfstandig wonen. In: Korevaar, L. en Dröes J.  (Red.) Handboek Rehabilitatie voor zorg en welzijn p 203-219. Bussum: Coutinho.
 • Hoe werkt het (2015). Het wegwijs in de psychiatrische begeleiding in de Wmo. Brochure RIBW Alliantie, GGZ Nederland en Federatie Opvang.
Asset 29

Werken

 • Korevaar, L., V. Nieuwenhuizen, T. van Wel, H. Michon en J. van Weeghel (2016). Aan het werk met de IRB en IPS. In: Korevaar, L. en J. Dröes (Red.) Handboek Rehabilitatie voor zorg en welzijn p 221-233. Bussum: Coutinho.
 • Danley, K.S., Sciarappa, K. & MacDonald-Wilson, K. (1992).Choose-get-keep: A psychiatric
 • Rehabilitation approach to supported employment. In: R.P. Liberman (Red.), New directions in
 • Mental health services: Effective psychiatric rehabilitation. San Francisco: Jossey Bass, 53: 87-96.
 • Danley, K.S., Rogers, E.S., MacDonald-Wilson, K. & Anthony, W.A.(1994). Supported
 • Employment for adults with psychiatric disability: Results of an innovative demonstration project. Rehabilitation Psychology, 39: 269-276.
 • Hutchinson, D., Anthony, W.A., Massaro, J. & Rogers, E.S. (2007). Evaluation of a combined
 • Supported computer education and employment training program for persons with
 • Psychiatric disabilities. Psychiatric Rehabilitation Journal 30 (3): 189-197.
 • Nieuwenhuizen, V. & Wel van, T. (2017).Personally recommended: Establishing contact with potential employers on behalf of people with serious mental illness. Journal of Vocational Rehabilitation 47.
 • Daginvulling en participatie (2017). Generieke module p 14, 29,30. Netwerk kwaliteitsontwikkeling GGz. Utrecht.
Asset 29 Asset 29

Activering, vrije tijd

 • Wunderink, C. (2017) Maatschappelijk herstel: actieve en passieve sociale inclusie. Dagbesteding, werk, sociale contacten en vrije tijd. In: Zuthem, J.W. van, F. Kroon, C. Wunderink, J. van Weeghel en S. van Rooijen (Red.) Ondersteuning van psychisch kwetsbare mensen p 124-135. Amsterdam: SWP.
 • Daginvulling en participatie (2017). Generieke module p 14, 29,30. Netwerk kwaliteitsontwikkeling GGz. Utrecht.
Asset 29

Leren

 • Hofstra, J en L. Korevaar (2017.) Toolkit Begeleid Leren. Jongeren met een psychische beperking begeleiden bij het kiezen, verkrijgen en behouden van een reguliere opleiding. In: Zuthem, J.W. van, Kroon F., Wunderink, C., Weeghel, J. van &  Rooijen S. van (Red). Ondersteuning van psychisch kwetsbare mensen p149-158. Amsterdam: SWP.
 • Schaap. A. (2011).  Naar school met een psychische beperking: een hele opgave. Een casestudy naar ervaringen van jongeren met psychische beperkingen die een reguliere opleiding volgen. Hanzehogeschool: Groningen.
 • Korevaar, L. (2005). Rehabilitatie door educatie. Onderzoek naar een Begeleid Lerenprogramma voor mensen met psychiatrische problematiek. Amsterdam: SWP.
 • Bassant, M. & Korevaar, L. (2002). Van start tot finish, 1999-2002: publicatiebundel van het
 • Rotterdamse project begeleid leren. Rotterdam: ROC Zadkine, Stichting Rehabilitatie '92; Trimbos Instituut.
 • Sullivan, A.P., Nicolelis, D.L, Danley, K.S. & MacDonald-Wilson, K. (1993). Choose-Get-Keep: A Psychiatric Rehabilitation Approach to Supported Education.Psychosocial Rehabilitation Journal, 17(1), p. 55-68.
 • Unger, K.V., Anthony, W.A., Sciarappa, K., & Rogers, E.S. (1991). A supported education program for young adults with long-term mental illness. Hospital and Community Psychiatry, 42: 838–842.
Asset 29

Sociale contacten/ relaties

 • Dröes, J. en  A. Keldenich (2007) Uitbreiden en verbeteren van je sociale netwerk. Tijdschrift voor Rehabilitatie, 16:4, 26-37.
Asset 29

Ouderschap

 • Ende van der, P. C. (2016) Vulnerable parenting: A study on parents with mental health problems: Strategies and support. Hanze University: Groningen.

 

Ad 3. IRB toepassing bij verschillende doelgroepen

De benadering is voordetoepassing bij specifieke doelgroepen bewerkt en aangepast. Daarvan geven we hier enkele voorbeelden.

Bij ouderen gaat het om het behouden van een zelfstandig leven zolang als de oudere dat wenst en zolang het mogelijk is. We noemen de IRB bij ouderen ‘zorg voor zelfstandigheid’ (Dröes, 2016). In deze toepassing wordt veel aandacht besteed aan het aansluiten bij wat de oudere zelf kan en wil. De training is afgestemd op het opleidingsniveau van de medewerkers in deze sector.

 • Dröes, J. (2016) Zorg voor zelfstandigheid. In: Korevaar, L. en J. Dröes (Red.) Handboek Rehabilitatie voor Zorg en Welzijn p 283-297. Bussum: Coutinho.

Bij de ondersteuning van jongeren gaat het om het vinden van een levensinvulling en het verwerven van voldoende zelfstandigheid in een steeds complexere samenleving, ondanks een gebrekkige thuissituatie en/of emotionele en intellectuele achterstand. Omdat de zorg bij jongeren een opvoedkundig element dient te bevatten wordt de IRB hier verbonden met elementen uit het competentiemodel. De methode heet hier: ‘Op eigen benen’

 • Zijlstra A. & M. Venderink (2016) Rehabilitatie en jongeren met een psychische beperking. In: Korevaar, L. en J. Dröes (Red.) Handboek Rehabilitatie voor Zorg en Welzijn p 409-426. Bussum: Coutinho.

Voor de ondersteuning van volwassenen met psychische aandoeningen

Couwenberg, C. & Weeghel, J. van. (2014). Rapport Over de brug. Plan van aanpak voor de behandeling, begeleiding en ondersteuning bij ernstige psychische aandoeningen. Trimbos: Utrecht.

 • Wel, T. van en J. Dröes (2016) Psychiatrische behandeling en rehabilitatie: hoe gaat dat samen? In: Korevaar, L. en J. Dröes (Red.) Handboek Rehabilitatie voor Zorg en Welzijn p 283-297. Bussum: Coutinho.
 • Netwerk kwaliteitsontwikkeling GGz(2017). Ernstige psychische aandoeningen Generieke module, p 15-16. Utrecht: Netwerk kwaliteitsontwikkeling GGz
 • Netwerk kwaliteitsontwikkeling GGz (2017). Herstelondersteuning Generieke module, p 18 -22. Utrecht: Netwerk kwaliteitsontwikkeling GGz. Utrecht.
 • Hoe werkt het (2015). Het wegwijs in de psychiatrische begeleiding in de Wmo. Brochure RIBW Alliantie, GGZ Nederland en Federatie Opvang.

Voor de ondersteuning van ouders met een psychische aandoening

 • Ende P.C. van der & Venderink, M.M. (2008). De ouderrol: behoefteonderzoek en rehabilitatiemethodiek. In: A. Plooy, S. van Rooijen en J. van Weeghel: Psychiatrische rehabilitatie. Jaarboek 2008-2009: 199 - 208. Amsterdam, SWP.
 • Ende van der, P. C. (2016) Vulnerable parenting: A study on parents with mental health problems: Strategies and support. Hanze University: Groningen.

Voor de ondersteuning van mensen met een forensische maatregel

 • Zijlstra, A. (2016). ‘We zeggen allemaal wel dat we aan rehabilitatie doen, maar is dat wel echt zo? Ervaringen met de Individuele Rehabilitatie Benadering (IRB) en Herstel in een forensische setting. Participatie en Herstel, 25, 3, 43-49.

Voor de ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking

 • Zijlstra, A, en G. Hanzen (2017) Zorg voor Participatie. Op weg naar participeren door zeer kwetsbare mensen. In: Zuthem, J.W. van, F. Kroon, C. Wunderink, J .van Weeghel en S. van Rooijen (red) Ondersteuning van psychisch kwetsbare mensen p. 159-170. Amsterdam: SWP.

Voor de ondersteuning van mensen met zintuiglijke beperkingen en verstandelijke beperkingen

 • Hanzen, G en A. Zijlstra (2015) Met de muziek mee. Markant, februari 2015 p 26-29.

 

Ad 4. IRB-implementatie (aspecten)

 • Moorsel, L. van en D. Postulart (2017) Implementatie van de Individuele Rehabilitatie Benadering in GGZ Oost Brabant. Participatie en Herstel, 26, 4, 36-44.
 • Dröes, J. (2016) Implementatie van de Individuele Rehabilitatie Benadering. In: Korevaar, L. en J. Dröes (Red.) Handboek Rehabilitatie voor zorg en welzijn p 167-182. Bussum: Coutinho.
 • Sanches, S. A., Swildens, W. E., van Busschbach, J. T., Farkas, M. D., van Weeghel, J., & van Wel, T. (2017, August 3). FiRe: Evaluation of a Fidelity Measure to Promote Implementation of Evidence-Based Rehabilitation. Psychiatric Rehabilitation Journal. Advance online publication. http://dx.doi.org/10.1037/prj0000276
 • Dröes, J. en M. Yücel (2016) IRB in Beeld: een introductie in de IRB volgens de principes van de ‘Yucelmethode’. Participatie en Herstel 25,4,17-27.
 • Jong, M. de en T. van Wel (2016) Milieu rehabilitatie. In: Korevaar, L. en J. Dröes (Red.) Handboek Rehabilitatie voor zorg en welzijn p 167-182. Bussum: Coutinho.
 • Jong, M. de, B. Sporken en T. van Wel (2010) Het vergeten ggz-milieu - De invloed van het ggz-milieu op de participatie van cliënten. Psychiatrische Rehabilitatie Jaarboek 2010-2011 hoofdstuk 11. Amsterdam: SWP.
 1. Zorg Instituut Nederland, zie hier
 2. Trimbos, zie hier
 3. Movisie, zie hier, hier en hier
 4. Gezondheidsraad, zie hier
 5. GGZ, zie hier en hier
 6. Overheid, zie hier

Stichting Rehabilitatie ’92 (R92), gevestigd aan Bilderdijklaan 118 3723 DG Bilthoven, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.r92.nl
Bilderdijklaan 118
3723 DG Bilthoven
0302145002
Kamer van Koophandelnr: 41134195

Mandy Pieterson is de Functionaris Gegevensbescherming van R92, zij is te bereiken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Rehabilitatie 92 verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Bankrekeningnummer – indien je zelf betaalt voor de training

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

R92 verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • R92 verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte en ten behoeve van onze accreditatie bij het CRKBO.

Geautomatiseerde besluitvorming

Stichting Rehabilitatie 92 neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van R92) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

R92 bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de bewaarplicht van de belastingdienst (7 jaar). Cursisten die een langdurige opleiding hebben gevolgd blijven in ons systeem bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden

R92 verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Je gegevens worden (mogelijk) opgeslagen in de volgende systemen:

 • Boekhoudprogramma (Accountview)
 • Kantoorautomatisering in de cloud (Google Netherlands B.V. en Nomadesk)
 • Hostingdiensten (Kology B.V)
 • Mailservice (Mailchimp)
 • Administratietools (Word, Excel, Ricoh kopieerapparaat, STB)

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

R92 gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn

noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Stichting Rehabilitatie 92 en heb je het recht op

gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en

Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Stichting Rehabilitatie 92 wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting Rehabilitatie 92 neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang,

ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of onze klachtencommissie, zie website.

Maatwerk bij participeren

 

­