­

‘Werken met de IRB helpt mij telkens weer om op de juiste route te komen, namelijk die route waar de client naar toe wil gaan.

Soms zie ik namelijk dat wij als hulpverleners te veel vanuit ons eigen perspectief, of zelf routes bepalen, of van problemen uitgaan, terwijl die zich mogelijk niet voordoen. Nu ik werk met de IRB kan ik beter aansluiten bij doelen die mensen zelf stellen en met hen zoeken naar mogelijkheden om essentiele knelpunten op te lossen of te verminderen. Dit helpt mij om te focussen waar het echt om gaat.

Verder zie ik vaak dat mensen het zelf leuk vinden om met de IRB bezig te zijn. Zij willen werken aan hun doelen, gerichte opdrachten krijgen en niet alleen praten. Doordat ik de IRB toepas, merk ik dat clienten meer zelfinzicht kunnen ontwikkelen en zelf gemakkelijker keuzes kunnen maken. De IRB geeft mij houvast!’

Maatwerk bij participeren

 

­