­

Ik ben Sandy en ik werk als begeleider bij RIBW Brabant. RIBW Brabant is gespecialiseerd in de begeleiding en ondersteuning van mensen met psychosociale en/of psychiatrische problemen. We werken samen met de cliënt aan duurzaam herstel, een volwaardig en betekenisvol leven en daarmee optimale participatie in de samenleving. Daarbij gaan we uit van ieders persoonlijke doelen en vermogen, maar ook van eigen kracht en verantwoordelijkheid.

 

Toen Bart zijn wens had aangegeven dat hij graag weer wilde werken wilde ik hem graag ondersteunen. Dit heb ik gedaan door de IRB als methode in te zetten. Het mooie hiervan is dat je heel gelijkwaardig kan ondersteunen.

Het doel van Bart was dat hij graag Jiu-jitsu leraar wilde worden. Omdat Bart ook graag zelf een beter beeld wilde vormen van het beroep en de vaardigheden die daarbij horen, hebben we samen sollicitatiebrieven geschreven voor een stageplek, om werkervaring op te doen. Dat leverde Bart nieuwe inzichten op.  Door zijn nieuwe inzichten en het uitzoeken van praktische zaken rondom zijn wens, kon hij afwegen of hij bij zijn wens bleef of nieuwe keuzes wilde maken.

Daarom werk ik ook graag met de IRB. Je sluit aan bij het doel en de wensen en mogelijkheden van mensen. Bij Bart zijn we vanuit zijn wens gaan onderzoeken welke mogelijke werkomgevingen er waren. In de praktijk bleek een betaalde baan als sportleraar (nog) niet mogelijk, omdat hij geen zwarte band had, geen opleiding en geen werkervaring had.  Vandaar kwamen we op het idee van werkervaring opdoen en stagelopen. Door die praktijkervaring en toegenomen inzichten, kon Bart op een andere manier een nieuw keuzeproces doorlopen.  

Omdat Bart nu niet duidelijk had wat hij wilde, ben ik hem gaan ondersteunen bij zijn nieuw keuzeproces (ander werk dan Jiu-jitsu leraar). Met de stappen van ‘kiezen’ van de IRB hebben we in kaart gebracht wat zijn alternatieve wensen waren. Zijn wensen kon hij vaststellen door te praten over zijn eerdere werkervaringen en over wat hij voor de toekomst belangrijk vindt.  Daarna zijn we pas naar omgevingen gaan zoeken die bij zijn wensen passen. Door een aantal werkomgevingen met elkaar te vergelijken kon Bart zelf kiezen welke hij het beste bij hem vond passen. Dat maakt dat Bart erg gemotiveerd was om verder te gaan. Ik kon hem volgen en doelgericht ondersteunen, maar hij maakte zelf zijn keuze. Toen Bart eenmaal aan het werk was, wilde hij het graag behouden. We zijn nagegaan, wat hij nog moest leren of waar hij nog aan moest werken. De jobcoach en ik konden hem ondersteunen als en waar dat nodig was.

De IRB is een mooie methodiek. Want als mensen gemotiveerd zijn kunnen ze veel meer doelen bereiken. Complexe en minder complexe doelen. Je maakt niet dagelijks mee dat mensen vanuit een ‘langdurige achterstand op de arbeidsmarkt’ weer aan het werk gaan, zoals Bart. Maar met goede steun zouden wel meer mensen aan het werk kunnen komen, of hun persoonlijke doel kunnen halen denk ik. De IRB heeft mij in ieder geval geholpen om Bart te ondersteunen. Ik ben ook blij dat we binnen RIBW Brabant met de IRB kunnen werken!

Maatwerk bij participeren

 

­