­

Doel van de cursus

  • leren onderscheiden en verbinden van de ziektekundige benadering en de rehabilitatie-benadering
  • leren hanteren van belangrijke begrippen uit de psychiatrische functieleer en ziekteleer in relatie tot behandeling, begeleiding en rehabilitatie
  • leren gebruiken van praktische instrumenten bij de begeleiding van mensen in het omgaan met hun psychiatrische beperkingen

Doelgroep

De cursus is bedoeld voor woonbegeleiders, persoonlijk begeleiders, casemanagers en coördinatoren werkzaam in de verschillende woonomgevingen van cliënten, zoals een RIBW, Begeleid Wonen project of Beschut Wonen project.

Programma

  • Inleiding
  • Visies op hulpverlening
  • Rehabilitatie en behandeling
  • Storende afwijkingen en specifieke bejegeningen
  • Functiestoornissen
  • Ziektebeelden en herstel
  • Hulpmiddelen

Duur

De cursus duurt 3 dagen van 6 uur; in totaal 18 cursusuren. De bijeenkomsten worden verdeeld over een periode van circa 1 maand.

inzet: 18 contacturen en 3 uur zelfstudie.

Lesmateriaal

Bij aanvang van de training ontvangen de deelnemers een syllabus met benodigde materialen.

Maatwerk bij participeren

 

­