­

Doel van de training

De deelnemers worden op geleide van ervaringsverhalen en eigen ervaringen vertrouwd gemaakt met het begrip herstel en er wordt een begin gemaakt met de gedachtevorming over herstelondersteunende zorg

Doelgroep

De cursus is bestemd voor alle werkers in de GGz. In de cursus wordt aan de deelnemers gevraagd om aan de hand van een eigen herstelervaring na te denken over bevorderende en belemmerende factoren en deze factoren met de andere cursisten te delen.

Programma

dag 1
  • uitleg van het begrip herstel
  • ervaringsverhaal
  • oefening met eigen herstelervaringen
  • huiswerk: inventariseren van bevorderende en belemmerende factoren
dag 2
  • bespreking huiswerk
  • inleiding herstelondersteunende zorg
  • oefening aan de hand van een casus
  • inleiding en oefening behandeling, rehabilitatie en herstelondersteunende zorg
  • reflectie en het maken van voornemens voor het eigen werk

Duur

De cursus duurt 2 dagen van 6 uur.
Van 13.00 uur tot 14.00 uur wordt een gezamenlijke lunch gebruikt.

inzet: 12 contacturen en 2 uur zelfstudie.

Docenten

De cursus is ontwikkeld in een samenwerkingsverband tussen het HEE-team, Rehabilitatie ’92 en Storm Rehabilitatie.
Dag 1 wordt verzorgd door 2 leden van het Hee-team. Dag 2 wordt gegeven door een lid van het Hee-team en een rehabilitatiedocent.

Lesmateriaal

Bij aanvang van de cursus ontvangen de deelnemers een cursusmap waarin alle sheets, de kernbegrippen en de oefeningen zijn opgenomen, alsmede enige achtergrondliteratuur.

Maatwerk bij participeren

 

­