­

Wat is KIM?

KIM is een beoordelingsinstrument om de mate van modelgetrouw werken van Rehabilitatie-medewerkers te beoordelen. Onderzoek heeft aangetoond (Swildens, 2012) dat daar waar modelgetrouw gewerkt wordt, cliënten vaker hun gestelde doelen halen. KIM beoordelingen zijn een hulpmiddel voor leidinggevenden bij functioneringsgesprekken. KIM maakt, bij regelmatig gebruik, heel expliciet duidelijk wat medewerkers al goed uitvoeren en wat beter kan. KIM beoordelingen zijn daarnaast een goede input voor werkbegeleiders van teams. KIM wordt ook als fidelity instrument gebruikt bij wetenschappelijk onderzoek naar de effectiviteit van de IRB.

Docent

De heer Venu Nieuwenhuizen, docent Stichting Rehabilitatie ’92 en rehabilitatiecounselor bij Altrecht afdeling ABC.

Programma

Tijdens de cursusdag wordt ingegaan op de plaats van KIM als beoordelingsinstrument voor het midden management. Daarnaast wordt de inhoud van het KIM beoordelingsinstrument toegelicht en geoefend middels casuïstiek met het maken van een KIM beoordeling.

Programma bestaat uit o.a.:

  • uitleg over doel van KIM
  • uitleg over inhoud van KIM
  • aan de hand van eigen bestaande (of door huidige mensen die met KIM werken bijeengebrachte) casuïstiek oefenen met het beoordelen van de trajecten
  • discussie en consensus over de ervaringen en uitkomsten.

Voor wie?

Voor (midden)managers en rehabilitatiewerkers op expertniveau.

Literatuur

Deelnemers ontvangen tijdens de studiedag een reader met relevante informatie.

Maatwerk bij participeren

 

­