­

De Individuele Rehabilitatiebenadering (IRB) is een evidence based benadering om cliënten binnen de zorg te ondersteunen in het oppakken van maatschappelijke rollen. Er lopen momenteel binnen zorginstellingen tal van initiatieven om de IRB te implementeren. Maar wie denkt dat training van medewerkers voldoende is komt vaak bedrogen uit. Er is meer voor nodig om de IRB in de praktijk te brengen, omdat het niet alleen een methodiek betreft maar ook een visie op de hulpverlening die in het primaire proces tot uiting moet komen.

Doel van de studiedag

De deelnemers maken op een praktische manier kennis met de verschillende implementatiestappen die nodig zijn om de IRB effectief in te voeren op hun afdeling.

Voor wie?

De studiedag is bedoeld voor managers en hulpverleners die de IRB willen implementeren of zich al bevinden in het proces van implementatie.

Docent

De heer Venu Nieuwenhuizen, docent Stichting Rehabilitatie ’92 en rehabilitatiecounselor bij Altrecht afdeling ABC.

Programma

09:30 – 10:00           Ontvangst en kennismaking
10:00 – 10:30           Inleiding en ervaringen implementatie van deelnemers
10:30 – 11:00           Ervaringen implementatie van Stichting Rehabilitatie ‘92
11:00 – 11:15           Pauze
11:15 – 12:30           Implementatie IRB in 8 stappen
12:30 – 13:30           Lunchpauze
13:30 – 15:15           Een quickscan maken van de eigen afdeling
15:15 – 15:30           Pauze
15:30 – 16:30           Een implementatiestap invoeren
16:30 – 17:00           Samenvatting en conclusies

Literatuur

Deelnemers ontvangen tijdens de studiedag het werkboek Implementatie IRB.

Maatwerk bij participeren

 

­