­

Doel

Het bieden van werkbegeleiding aan werkers binnen de organisatie bij het in de praktijk samen met een cliënt uitvoeren van onderdelen van de IRB. De werkbegeleider bespreekt op systematische wijze de rehabilitatiecontacten tussen de werker en de cliënt.
Werkbegeleiding kan verzorgd worden door medewerkers van de instelling na het volgen van de training Werkbegeleiding (interne werkbegeleiding), of door een bevoegde externe werkbegeleider (externe werkbegeleiding).

Doelgroep

Rehabilitatiewerkers die werken met onderdelen van de methodiek, samen met een cliënt. De rehabilitatiewerker krijgt werkbegeleiding als vervolg op training in een bepaald onderdeel van de IRB.

 

Maatwerk bij participeren

 

­