­

Inleiding

In nauwe samenwerking met Koninklijke Visio, locatie de Brink te Vries, heeft Rehabilitatie ’92 de training Zorg voor Participatie ontworpen. Dit is een praktische training waarin geleerd wordt een non-verbale variant van de IRB methodiek toe te passen voor mensen met (zeer ernstige) verstandelijke beperkingen. Doelen zijn: het leren kennen van de uitgangspunten en fasen die rehabilitatie kenmerken, het leren gericht te blijven op de kern van rehabilitatie en het leren van basale rehabilitatievaardigheden om op een betrekkelijk eenvoudige manier IRB trajecten met cliënten te kunnen uitvoeren. Hierbij wordt de cliënt maximaal betrokken, evenals diens netwerk.

Docent

Een aan Stichting Rehabilitatie ’92 verbonden docent.

Programma

  • Inleiding
  • Kernbegrippen rehabilitatie
  • Milieuaspecten
  • Rollen en activiteiten
  • Verkennen en kiezen
  • Verkrijgen en behouden

Voor wie?

De training is als bijscholingscursus geschikt voor groepen medewerkers die werken in een  instelling voor mensen met een (zeer ernstige) verstandelijke beperking, waar men wil gaan werken met de IRB om de Participatie van cliënten te realiseren. Als vervolg op de training is de aanwezigheid van werkbegeleiding in de organisatie essentieel.

Literatuur

Bij aanvang van de training ontvangen de deelnemers de syllabus “Zorg voor Participatie”, plus een handout met powerpoints, handleiding voor gebruik in de praktijk, en een stappen-schema.

pdfZie ook het bijbehorende artikel "Met de muziek mee" door Gineke Hanzen en Annemarie Zijlstra.

Maatwerk bij participeren

 

­