­

Zorg voor Zin is de toepassing van de Individuele Rehabilitatiebenadering in de zorg voor mensen met een afhankelijkheid van middelen. Rehabilitatie is zo oud als de verslavingszorg zelf: het gaat immers om het verleggen van de focus op middelengebruik naar een zinvolle levensinvulling op de terreinen wonen, dagbesteding, werk, vrije tijd, leren en sociale relaties. In deze training wordt dit aloude principe nieuw leven ingeblazen. De training kan worden aangevuld met verdiepingstrainingen in de technologie van de IRB.

Doel van de studiedag

De deelnemers zijn na afloop van de training in staat om een integraal behandelplan te maken waarin behandeling, rehabilitatie en bemoeizorg o evenwichtige wijze aanwezig zijn. Ten aanzien van de rehabilitatiebenadering zijn de deelnemers in staat aan te geven bij welke wensen en problemen van cliënten deze benadering van nut is.

Doelgroep

Alle medewerkers in de zorg voor mensen met een langdurige verslavingsproblematiek.
Er is plaats voor maximaal 12 deelnemers per studiedag.

Programma

dag 1
 • Inleiding en ervaringsverhaal
 • Concepten: herstel, motivatiefasen van Prochaska, fasen van rehabilitatie, gebruikspatroon
 • Oefening assessment
 • Overzicht gesprekstechnieken en oefening
 • Huiswerk
dag 2
 • Bespreken huiswerk
 • Inleiding IRB
 • Inleiding en oefening doelvaardigheid beoordelen en ontwikkelen
 • Rehabilitatie in integrale zorg
 • Huiswerk
dag 3
 • Bespreken huiswerk
 • Oefening: wat willen we in de praktijk? Oriëntatie op het eigen werk
 • Oefening: behandelplan maken
 • Oefening: Integratie van verslavingsbehandeling en rehabilitatie

Na elke bijeenkomst wordt huiswerk meegegeven dat de volgende bijeenkomst wordt besproken.

Duur

De training duurt drie dagen van elk 6 uur, met huiswerk.

Materiaal

Bij aanvang van de training ontvangen de deelnemers een werkmap die een samenvatting van de theorie en alle werkbladen en oefeningen omvat.

Maatwerk bij participeren

 

­