­

Zorg voor Zelfstandigheid is de benaming van de IRB in de zorg voor ouderen die voor hun leeftijd normaal cognitief functioneren. Het kan gaan om ouderen die zijn opgenomen in een zorgcentrum of die nog zelfstandig wonen met hulp van zorg aan huis of thuiszorg. De trainingen zijn ontwikkeld in samenwerking met de Argos Zorggroep te Schiedam.

Doel van de studiedag

De deelnemers zijn na afloop van de training in staat om de methodiek van Zorg voor Zelfstandigheid onder werkbegeleiding toe te passen bij hun cliënten. Dit houdt in: het beoordelen en vergroten van de mate waarin cliënten doelen willen stellen, het stellen van deze doelen, het nagaan van vaardigheids- en hulpbrontekorten, het trainen van eenvoudige vaardigheden en het voorzien in noodzakelijke hulpbronnen.

Doelgroep

Korte variant (de basisopleiding):

Deze is gericht op het toepassen van de hoofdlijnen van de methodiek in het dagelijks werk van de medewerkers in een zorgcentrum of thuiszorg. Het taalgebruik en de modules zijn sterk vereenvoudigd en toegespitst op de dagelijkse praktijk.

Lange variant:

Deze biedt een uitgebreider overzicht van de techniek van de IRB. Het taalgebruik is meer conform de originele materialen van de individuele rehabilitatiebenadering. De lange variant is meer geschikt voor leidinggevenden en stafmedewerkers.

Er is plaats voor maximaal 12 deelnemers per studiedag.

Programma

  • Inleiding Zorg voor Zelfstandigheid
  • Doelvaardigheid beoordelen en ontwikkelen
  • Stellen van een doel
  • Functionele- en Hulpbronnendiagnostiek
  • Vaardigheden leren en leren gebruiken
  • Hulpbronnen creëren, verkrijgen en gebruiken

Elk onderdeel bestaat uit uitleg en oefeningen. Er wordt geoefend met het noteren van de onderdelen in verslaglegging en zorgplan. Na elke bijeenkomst wordt huiswerk meegegeven dat de volgende bijeenkomst wordt besproken.

Duur

Korte variant: 5 dagdelen van 3 uur, met huiswerk
Lange variant: 10 dagdelen van 3 uur, met huiswerk

Materiaal

Bij aanvang van de training ontvangen de deelnemers een werkmap die een samenvatting van de theorie en alle oefeningen omvat.

Maatwerk bij participeren

 

­