­

Doel van de training

De deelnemers leren de techniek van de Individuele Rehabilitatie Benadering, een uitgewerkte gesprekstechniek die de trajectbegeleider helpt om met werkzoekenden op geleide van hun eigen keuzecriteria doelen te stellen, barrières en belemmeringen op te sporen, onmisbare vaardigheden en hulpbronnen te identificeren en te ontwikkelen, en prioriteiten te stellen. In deze module is het gebruik van de IRB geheel toegesneden op het gebied van dagbesteding, arbeidsbemiddeling en arbeid.

Doelgroep

De training is bestemd voor professionals op het gebied van arbeidstoeleiding, -bemiddeling en -coaching, die behoefte hebben aan verdieping van hun gesprekstechniek: trajectbegeleiders, trajectbemiddelaars, medewerkers sociale diensten, arbeidsvoorziening/passage, job-coaches.
Per training is er plaats voor maximaal 14 deelnemers.

Ingangseis

Enige ervaring met het bemiddelen of begeleiden van moeilijk bemiddelbare werkzoekenden is vereist.

Programma

Dag 1 en 2
  • Uitgangspunten van de Individuele Rehabilitatie Benadering
  • Overzicht Proces IRB
  • Een band scheppen
Dag 3 t/m 5
  • Doelvaardigheid beoordelen, bespreken en ontwikkelen
Dag 6 t/m 8
  • Het Stellen van een Rehabilitatiedoel
Dag 9 t/m 11
  • Functionele diagnostiek
  • Hulpbronnendiagnostiek
Dag 12 en 13
  • Principes van planning
  • Samenvatting vaardigheidsles en -toepassing
  • Samenvatting hulpbronnen creëren, verkrijgen, gebruiken

Duur

De training duurt 13 dagen van 6 uur. De 13 trainingsdagen worden verdeeld over een periode van circa 4½ maand.

Lesmateriaal

Bij aanvang van de training ontvangen de deelnemers het Oefenboek, de Handleiding en de Werkbladen voor Module A.

Kosten

zie prijslijst

Maatwerk bij participeren

 

­