­

Doel van IRB in Beeld

De IRB biedt concrete antwoorden biedt om kwetsbare burgers te helpen bij het formuleren en bereiken van eigen participatiedoelen. De training “IRB in Beeld” is ontworpen om de IRB effectiever, korter en meer cliëntondersteunend te kunnen toepassen. Door het werken met een beeldend medium (blokken) worden cliënten gemakkelijker zelf actief bij het uitwerken van hun participatiewensen. Voor werkers maakt de methode het gemakkelijker om de grote lijn van een ontwikkelingstraject vast te houden.
De IRB in Beeld maakt gebruik van de beeldtaal van de ‘Yucelmethode’ De Yucelmethode is meer gericht op persoonlijk herstel, de IRB in beeld op maatschappelijk herstel.

Doelgroep

“IRB in Beeld” is ontwikkeld voor werkers in sociale, zorg- en welzijnteams die met de IRB werken of dit willen gaan doen. De IRB in Beeld is een extra ondersteuning voor wie al met de IRB werkt maar kan ook worden gevolgd om met de grote lijnen van de IRB kennis te maken en te leren werken.

Programma

De training bestaat uit drie delen, het verkennen en kiezen, het verkrijgen en behouden van een participatiedoel en het omvormen van knelpunten tot steunende factoren door het verwerven en gebruiken van vaardigheden en hulpbronnen.

Verkennen en kiezen houdt in dat de persoon in 6 stappen een balk construeert die zijn participatiedoel weergeeft.
Verkrijgen en behouden houdt in dat ondersteunende factoren en knelpunten worden geïdentificeerd. De ondersteunende factoren worden verbeeld door T-vormige gekleurde blokken die onder de balk worden geplaatst, de knelpunten worden verbeeld door rechthoekige gekleurde blokken die op de balk worden geplaatst.
Omvormen van knelpunten tot ondersteunende factoren gebeurt door na te gaan welke vaardigheden en hulpbronnen de persoon nodig heeft om bepaalde knelpunten op te lossen en deze vaardigheden en hulpbronnen te verwerven en te gebruiken.

Duur

De training duurt 4 ½ uur inclusief een korte koffie- of theepauze.

Inzet: 4 contacturen en 4 werkopdrachten van 2 uur.

Opzet en werkwijze

Vooraf wordt de handleiding IRB in Beeld toegestuurd en gelezen. De dag begint met een korte uitleg. De drie onderdelen worden vervolgens aan de hand van oefeningen met de blokken gepresenteerd en geoefend. De cursisten wordt gevraag hierbij situaties uit hun eigen leven als voorbeeld te gebruiken. De dag wordt afgesloten met een samenvatting.

Leerdoelen

Gedurende het volgen van cursussen bij Stichting Rehabilitatie ‘92 kunnen cursisten IRB-gerelateerde competenties opdoen in de volgende gradaties: bewustzijnsniveau, kennis-niveau, ervaringsniveau en expertniveau. Omschrijvingen van de eisen en competenties per niveau zijn te vinden op de website. Deze cursus resulteert in bekwaamheid op kennisniveau. Ontwikkeling van competenties op ervaringsniveau vereist het gebruik van de werkwijze met cliënten met werkbegeleiding door een bevoegde werkbegeleider.

Docent

De docent is verbonden aan R92.

Lesmateriaal

Voor aanvang van de training ontvangen de deelnemers een handleiding, bij aanvang van de cursus worden oefenmateriaal (tassen of dozen met blokken) uitgedeeld.

Locatie en middelen

De landelijke trainingen worden gegeven bij R92, te Woerden.
Bij incompany trainingen is het belangrijk dat de ruimte groot genoeg is en de docent beschikking heeft over audiovisuele middelen zoals laptop met geluid en liefst internet, beamer en whiteboard. De blokkendoos is in de prijs van de training inbegrepen.

Bewijs van Deelname

Na het bijwonen van deze activiteit ontvangen deelnemers een Bewijs van Deelname.

Vertrouwelijkheid

Van de deelnemers wordt verwacht dat zij eventuele casuïstiek ten behoeve van de training geanonimi¬seerd aanleveren en hetgeen aan de orde komt tijdens de bespreking van de casuïstiek vertrouwelijk behandelen teneinde de privacy van cliënten en mededeelnemers te waarborgen.

Algemene informatie

De Individuele Rehabilitatie Benadering (IRB) volgens het Center for Psychiatric Rehabilitation van de Boston Universiteit (V.S.) bevordert herstel en participatie van mensen met een beperking. Herstel kent vier aspecten: herstel van gezondheid, herstel van identiteit, herstel van dagelijks functioneren en herstel van rolfunctioneren. Rehabilitatie ondersteunt de laatste twee. Herstelondersteunende zorg is het nieuwe uitgangspunt in de zorg voor mensen met lichamelijke, psychische en verstandelijke beperkingen.

Participatie van mensen met een beperking in het maatschappelijk leven is de koers voor de komende jaren. Wetten zoals de Wmo en de participatiewet zijn hiervan de getuigen. De IRB heeft tot doel mensen te helpen om beter te functioneren zodat ze met succes en naar tevredenheid kunnen wonen, werken, leren en sociale contacten verkrijgen en behouden, in de omgeving van hun keuze en met zo min mogelijk professionele hulp.

Rehabilitatie staat als methodiek op het kruispunt van zorg en welzijn.

De IRB onderscheidt zich van andere benaderingen door de nadruk op het nastreven van door de cliënt zelf gestelde doelen. De IRB gaat ervan uit dat cliënten over het algemeen al wel doelen hebben, maar dat ze soms geholpen moeten worden bij het systematisch verkennen, kiezen, verkrijgen en behouden van die doelen, bij het identificeren van beperkingen en handicaps en bij het leren van vaardigheden of het gebruiken van ondersteuning. De methode biedt de cliënt een leidraad bij zijn of haar zelfverwerkelijking en de hulpverlener een leidraad bij zijn of haar werk. Stichting Rehabilitatie '92 te Woerden beoogt de IRB, zoals ontwikkeld door de Boston Universiteit (V.S.), te introduceren en te implementeren in Nederlandse GGZ-instellingen.

R92

Maatwerk bij participeren

 

­